Kontakt

Kontaktné informácie

Sídlo

Miletičova 7, Bratislava

Telefón

0915 966 549

ZDRUŽENIE EXALLIEVOV A PRIATEĽOV DONA BOSCA NA SLOVENSKU

IČO: 360 70 378
DIČ: 2120078752
Účet: SK18 1100 0000 0026 2608 4575

Prezident

Róbert Mruk prezident@exallievi.sk

Delegát

Pavol Grach delegat@exallievi.sk

Sekretár

Michal Nemček sekretar@exallievi.sk

Regionálne strediská

BRATISLAVA MAMATEYKA

Martin Stav mamateyka@exallievi.sk

BRATISLAVA MILETIČKA

Andrej Dolnák mileticka@exallievi.sk

ČIERNA VODA

Martin Dobák
0904 258 401 ciernavoda@exallievi.sk

TRNAVA

Mária Hajičková
0908 122 888 trnava@exallievi.sk

PIEŠŤANY

Andrej Klapica
0949 733 042 piestany@exallievi.sk

PARTIZÁNSKE

Tomáš Peciar
0911 340 161 partizanske@exallievi.sk

NOVÁ DUBNICA

Juraj Hort
0907 749 358 novadubnica@exallievi.sk

DUBNICA N/VÁHOM

Ľudmila Rajcová
0903 773 413 dubnica@exallievi.sk

ŽILINA

Ján Slíž
0911 984 783 zilinasos@exallievi.sk

NÁMESTOVO

Vladimír Blahút
namestovo@exallievi.sk

PREŠOV

Jozef Pekľanský
0905 766 037 presov@exallievi.sk

SABINOV

Michal Jurko
0907 355 272 sabinov@exallievi.sk

BARDEJOV

Ján Mihaľ
0903 908 065 bardejov@exallievi.sk

KOŠICE

Jozef Litavec
0940 791 711 kosice@exallievi.sk

ROŽŇAVA

Janka Blahúsová
0904 686 048 roznava@exallievi.sk