Express don Bosca

Časopis vydávame už šesť rokov. Je určený pre všetkých exallievov, saleziánske školy, strediská a iných sympatizantov združenia, ako aj pre celú saleziánsku rodinu. Slúži ako nástroj na prezentáciu združenia a jeho aktivít a projektov.