Darovať

Boh ochotný vypočuť

30. nedeľa roku C

Boh počúva a zaoberá sa aj prosbami malých a úbohých. Nám kresťanom sa to stalo samozrejmosťou, ale svätopisec v knihe Sirachovej nám predkladá na svoju dobu revolučnú myšlienku. Boh Izraela nie je len Boh kňazov, svätýň a Boh, ktorý komunikuje s vládcami. On je Boh ochotný vypočuť a nestranne súdiť aj malých, chudobných a bezvýznamných.  A keby ich niekto utláčal, nech vie, že Boh nehľadí na osoby. Všetkých bude súdiť spravodlivo.

Modlitba pokorného prenikne oblaky …  čo znamená byť pokorný pred Bohom? Prvým aktom pokory môže byť aj uznanie, že to potrebujeme viac porozumieť.

Apoštol Pavol prosí za tých, čo sa k nemu nezachovali pekne. Dokážu to tí, ktorí vedia za koho bojujú a kam bežia.

Farizej a mýtnik prednášajú Bohu svoje prosby. Farizejovi chýba pokorný a súcitný pohľad na blížnych. Inak nemal chybu, ba bol aj vďačný. Postoj k blížnym však je pred Bohom rozhodujúci.

Ako saleziáni

Boh sa venuje posledným, úbohým. Don Bosco povedal svojim misionárom, venujte sa chudobným a nikto vám nebude závidieť. Hľadajme cestu aj k tým, čo sú vzdialení, čo si nedôverujú. Čo dostali tak málo, nemajú vieru, nemajú zázemie.

Pre mladých

Mladých veľmi často dnes učia súťaživosti. Je potrebné sa presadiť, byť lepší, úspešnejší. Boh však vzhliada aj na tých, ktorí sa pomýlili, ktorí nemajú také dary ako my. Pohľad na dvoch modliacich sa v chráme, o ktorom nám hovoril Ježiš je niečo, čo nám hovorí, aby sme boli opatrní pri prijímaní zdanlivo podnetnej mentality. Zoberme si z nej len polovicu. Chcem byť prvý. Ale nikdy nie na úkor druhých a posledných, nikdy nie v pohŕdaní inými. To by som sa mohol radikálne vzdialiť od Krista, napriek tomu, že som podľa spovedného zrkadla neurobil nijaký ťažký hriech.

don Pavol Grach SDB