PO 19 - matka s 3 deťmi

Rozvedená matka žijúca s 3 deťmi (dievča 15 rokov, chlapci 11 a 6 rokov) v krízovom centre. Po úhrade nákladov spojených s bývaním v centre im ostáva suma, ktorá ledva postačuje na krytie všetkých základných potrieb.

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky