PO 24 - vdova s 3 deťmi

Vdova, ktorej manžel zahynul pred 5 rokmi cestou do práce v zahraničí. Stará sa o 3 deti (chlapci 15 rokov a 9 rokov, dievča 7 rokov). Po úhrade nákladov spojených s bývaním (za podnájom), im ostáva suma, ktorá ledva postačuje na krytie všetkých základných potrieb

Zobrazujú sa všetky 2 výsledky