Zoznam konkrétnych vecí

Prispieť konkrétnymi potrebami sa už nedá, ale ak by ste chceli darovať financie, je to možné, v týchto dňoch ešte dokupujeme konkrétne potreby, ktoré sa nevyzbierali. Ďakujeme 😊

Dary môžete kúpiť alebo poslať na ich kúpu. Vyberiete si dar a pri odoslaní formuláru si vyberiete či nám na vybratú vec /veci pošlete finančný príspevok na ich kúpu alebo či ho odošlete k nám poštou alebo odovzdáte osobne v odbernom mieste. Každé odberné miesto má svoj špecifický zoznam rodín a potreby z okolia daného odberného miesta. Preto Vás prosíme ak si vyberiete darovať veci napr. z odberného miesta Bratislava / Sereď / Piešťany, musia byť odovzdané v odbernom mieste v Bratislave, Seredi alebo v Piešťanoch kvôli odľahčeniu logistiky a práce našich dobrovoľníkov. Viac info k odovzdaniu nájdete v kontaktoch.

Nakoľko kupujeme spotrebiče vo veľkých množstvách vo veľkoobchode kde im je sympatický náš projekt, máme na ne výrazné zľavy. Preto, ak by ste chceli kúpiť spotrebič, nemusíte ho fyzicky kúpiť, ale môžete prispieť na jeho kúpu. Či už na celý spotrebič alebo ľubovoľný príspevok na jeho kúpu. Stačí poslať príspevok na náš účet: SK18 1100 0000 0026 2608 4575 a do poznámky napísať aký spotrebič a pre koho. Prípadne môžete využiť aj platbu mobilom na konci objednávky alebo v sekcii Finančná pomoc. Je dobré keď si vo formulári daný spotrebič vyberiete a vyplníte nám formulár, aby sme o tom vedeli 🙂

Nakoľko máme veľmi veľa rodín, ktorým chýbajú základné potraviny, kvôli našim kapacitným a priestorovým možnostiam sme sa tento rok rozhodli v spolupráci s niektorým z obchodných reťazcov pripraviť potravinové poukážky pre núdzne rodiny. Taktiež sa nám v minulosti stalo, že niektoré zaslané potraviny sa prepravou znehodnotili. Preto by sme sa chceli tomu vyhnúť a čo najúčinejšie pomôcť.

Ak by ste chceli prispieť všeobecne na potravinové poukážky pre rodiny, môžete nasnímať QR kód. Ak by ste chceli pripsieť na potravinovú poukážku pre konkrétnu rodinu, môžete to urobiť bankovým prevodom.

Číslo účtu: SK1811000000002626084575,  Variabilný symbol: 33

Poznámka: označenie rodiny podľa zoznamu: napr. PO10 stará mama s 2 vnúčatami
A danú potravinovú poukážku môžete v „eshope“ vykliknúť a odoslať ako objednávku.

Tieto veci nie sú sociálnou pomocou. Avšak mnohé deti po nich túžia a niektorým môžu pomôcť aj v štúdiu. Nakoľko vieme, že niekedy sa stane, že túto techniku dostaneme napr. v robote, ale máme niečo vlastné, tak táto elektronika ostane nepoužitá založená v šuflíku. Ak niečo také doma máte, rozhodli sme sa to využiť vrámci našej zbierky.