Darovať

Ide o viac, ide o všetko

Sviatok všetkých svätých

Čítanie zo Zjavenia nám v krásnom apokalyptickom štýle predstavuje Božiu záchranu. Človek bez Božej lásky je stratený človek. Izrael dostáva označenie, ktoré tak voľne pripomína znak písmena Tau, ktorý zachraňuje (Ezechiel 9). Označení sú tí, ktorí nariekajú nad ohavnosťami, ktoré sa páchajú, teda tí, ktorým nie je ľahostajné to, čo sa deje vo vzťahu k Bohu. Vieme plakať nad tým, že Božie meno nie je uctené a milované? Alebo sa len bojíme o to, že ako kresťania sme stratili naše istoty v tomto zmätku pomýlených hodnôt? Sme odhodlaní oprať si rúcho v Baránkovej krvi a prejsť cez súženia k Bohu? Boh tu na zemi hľadá svojich svätých, vyvolených, oddelených od tohto sveta. Necháme sa označiť?

Svet nás nepozná, hovorí svätý Ján, lebo nespoznal jeho. Svet nepozná veľkú Otcovu lásku, ktorá nás robí jeho deťmi. Preto sa nečudujme, ak sa pre nás otvára cesta nepochopenia a neuznania. Uprostred zmätkov názorov, zachovajme si pohľad lásky. Aj láska bola zdeformovaná … my by sme však mali poznať jej pravú hodnotu a milovať aj tých, ktorí si lásku pomýlili a falošne ju interpretujú, tých, ktorí nespoznali Pravdu a sú slepo presvedčení o pravdách, ktoré si vyrobili. Tešme sa z lásky, neodpovedajme ničím iným, len láskou.

Ako saleziáni

Nebedákame nad dnešnými časmi, ale ani s nimi pokojne nesúhlasíme. Robíme všetko pre to, aby Božie kráľovstvo bolo prítomné. Súženia a námahy sú podstatnou črtou svätosti. Usmievať sa uprostred nich a mať dôveru, to je znak svätosti viac než všetky praktiky a umŕtvovania.

Pre mladých

Nadchnúť ich pre svätosť. Dominik sa nadchol slovami dona Bosca. V jeho srdci sa zrodila túžba patriť Bohu. Myšlienka na svätých nech nás pohne k tomu, aby sme nezostali len pri dobrých kresťanoch a čestných občanoch. To je prvá ponuka, dôležitá a vyvažujúca. Ale nesmie zatieniť to, že tu ide o viac, ide o všetko. Ide o to, či Bohu chceš dať všetko. Či veríš, že ti môže dať viac ako všetci, čo ti niečo ponúkajú. Či veríš, že je možné kráčať proti prúdu a vidieť aj veci, ktoré iní nevidia.

don Pavol Grach SDB