Darovať

Kráľ je v službe ľudu

Nedeľa Krista kráľa

Prvé čítanie nám predstavuje voľbu kráľa. Je opísaná ako zverenie pastierskej úlohy, kráľ je v službe ľudu. S ním napokon uzatvára aj zmluvu. Jeho vláda teda má byť službou.

Druhé čítanie nám hovorí, že sme v kráľovstve milovaného syna, a toto kráľovstvo sa utvorilo tam, kde Kristus zomieral, na kríži.

Evanjelium nám predstavuje Ježiša ako kráľa na kríži. Aké sú vládne úkony nášho kráľa? Mlčky počúva tých okolo seba, pomýleným a zaslepeným neodpovedá, ale tým, čo sú pokorní pred ním a majú vieru, preukazuje neskonalé milosrdenstvo. Hľa, toto je náš kráľ.

Ako saleziáni

Máme byť pastiermi mladých, boli sme vyvolení a ustanovení pre nich. Sme na výške nášho kráľovského pastierskeho úradu? Bojujeme za nich? Možno by sme čakali, že naša vláda má byť v tom, že im vieme všetko vysvetliť alebo v tom, že nás budú počúvať. Namiesto toho často zažijeme aj výčitky, pohrdnutie a obvinenia. To je súčasťou našej kráľovskej služby. Našou kráľovskou mocou je dať nádej tým, ktorí sú okolo nás, ubezpečiť ich o milosrdenstve, ktoré má náš jediný kráľ pre všetkých, ktorí sa k nemu obrátia s pokorou a vierou.

Pre mladých

Ako naučiť mladých tejto skrátenej a spasiteľnej forme vyznania viery? Zločinec vedľa Krista iba povedal: ty Kristus trpíš nevinne, ja pre moje hriechy. Zachráň ma vo svojom kráľovstve. Nie všetci mladí ľudia budú vedieť apoštolské vyznanie viery a ešte menej carihradsko-nicejské. Sme povolaní zvestovať každému mladému človekovi, v každej situácii, že netreba veľa slov, netreba veľa poznania. Potrebná je len pokora a odovzdanosť. Majme srdce a cesty otvorené aj pre tých mladých, ktorí možno nikdy nevyslovia celé vyznanie viery, len toto krátke. Nášmu kráľovi to stačí. On vedel hovoriť aj k bohatým mladíkom a volať ich na cestu, ale vedel otvoriť nebo aj tým posledným a na poslednú chvíľu.

Don Pavol Grach SDB