Darovať

Nezabiješ

Don Bosco

Proti tomuto prikázaniu, okrem samotného skutku vraždy, don Bosco jasne dodáva: túžba po smrti iného alebo prianie akéhokoľvek zla, dobrovoľné a podporované pestovanie nenávisti, antipatie, túžba po pomste, radosť z nešťastia druhého je previnením sa proti tomuto prikázaniu. A tiež dodáva: Aj pohoršiť niekoho svojím správaním, nemravnými rečami alebo zlými radami je prestúpením tohto prikázania – lebo tým zabíjame dušu človeka

Dnes

Ako často prechádzame ponad toto prikázanie v pokoji. Nikoho som nezabil. Boží príkaz hovorí to, čo my nesmieme urobiť, ale Boh ho povedal preto, aby tí druhí okolo nás žili. Nejde však len o ich telesný život, ale o ich dušu a vzťah k Bohu, lebo my sme spoznali, že život človeka môže byť večným životom ak žije v poznaní Boha a v priateľstve s Ním. Preto hlbšie spytovanie pri tomto prikázaní by u rodičov mohlo byť aj toto: ako som prispel k Životu tých, ktorí sú mi zverení? Nemorím ich hladom, keď im nehovorím o Bohu a jeho láske? Nepohoršil som ich niečím? Modlím sa za ich Život alebo mi záleží len na ich živote na tomto svete?

Pane, ďakujem ti, že si nám tak jasne povedal, že nesmieme siahať na život, ktorý si dal našim blížnym. A ešte vďaka za dar Ducha, ktorý nám hovorí: nedávať hladným a smädným pokrm a nápoj, tiež spôsobuje smrť. Daj, aby sme boli starostliví o Život, najmä tých, ktorých si nám zveril.

Tento týždeň si prejdem Božie prikázania a pokúsim sa zistiť, čo všetko sa za nimi skrýva. A možno objavím aj viac ako hriechy, totiž aj to, k čomu ma toto prikázanie pozýva.