Darovať

Počúvame Božie slovo

29. nedeľa cez rok C

Centrom posolstva Božieho slova sa javí opäť modlitba. Minulú nedeľu sme boli vyzvaní k ďakovnej modlitbe, v túto sa nám predostierajú viac pohľady na prosebnú modlitbu. Mojžiš namáhavo prosí za bojujúcich Izraelitov. Jeho unavené ruky držia aj iní dvaja mužovia. Ide teda o istý druh spoločnej modlitby, kde Áron a Hur majú účasť na Mojžišovej modlitbe. Ježišovo podobenstvo o sudcovi a vdove upriamuje pozornosť na intenzívnu a odvážnu modlitbu. Lukášove slová o ustavičnej modlitbe hlboko prenikli kresťanskú spiritualitu východu i západu.

Ako saleziáni

Druhé čítanie nám pripomína našu výchovnú úlohu. Božie slovo je vhodné na formovanie, výchovu Božieho človeka. Všimnime si obsah prístupu, ktorý Pavol odporúča. Na prvom mieste je hlásanie slova, potom naliehavosť kazateľa. Kresťanská formácia, výchova, sa začína u Boha. On hovorí, on má autoritu, on túži po človekovi, aby bol jeho. Tá naliehavosť predstaveného, či vychovávateľa by mala vychádzať z uvedomenia si, že je to Božia túžba, Božie úloha, ktorú má. Nesmie sa báť, že niekto je proti, že je niečo nevhod, lebo človek vo svojej situácii vždy bude trochu aj odporovať. Usvedčiť človeka znamená, aby sa pravda dotkla jeho srdca. A napokon karhať a povzbudzovať. Pomenovať zlo a povzbudiť k dobru.

Pre mladých

V modlitbe sa bojuje. Mladý človek si často myslí, že všetko vybojuje sám. Vlastnými silami. Izraeliti vo svojom prvom boji na púšti museli porozumieť, že bez modlitby to nejde. Mladý človek by však aj mal vidieť, že sa niekto za neho modlí. Milovať mladého človeka, dôverovať mu a modliť sa za neho. Znovu a znovu sa postaviť pred Boha, neodbytne, ale aj s veľkou dôverou. Ako často Ježiš prichádza a v našich modlitbách nenachádza vieru. Je to len také ustarostené ubolené bľabotanie. Keby sme trochu zmĺkli, možno by sme započuli Ježišovu otázku: To mi fakt neveríš? Ty neveríš, že si milovaný? Iba toto ti pomôže modliť sa odvážne a radostne aj tam, kde momentálne nič nevidíš z toho, po čom túžiš. Alebo si ešte stále myslíš, že prosebná modlitba má za cieľ tvoj dobrý pocit, že si niečo dosiahol? Ako veľmi potrebujú mladí ľudia dospelých, ktorí sú skúsení v živote modlitby a vedia im aj ukázať cestu pravej modlitby a uchrániť ich od jej karikatúr.

don Pavol Grach SDB