Darovať

Výročie smrti Mareka Slezáka

V nedeľu 10. apríla si pripomenieme 1. výročie od Marekovho odchodu k nášmu Otcovi. Pri tejto príležitosti Vám ponúkame možnosť pomodliť sa za neho aj spoločne a to:


10. 4. 2022 o 09:00 hod. sv. omša v Limbachu (bude tam predovšetkým jeho rodina, ale všetci sme pozvaní)

10. 4. 2022 o 17:00 hod. spoločná modlitba na cintoríne v Seredi.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.