Chcem pomôcť

Drahí exallievi, priatelia, podporovatelia, dobrodinci!

Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku ponúka svojim členom, spolupracovníkom, sympatizantom a všetkým ľuďom dobrej vôle možnosť zapojiť sa už po 7. krát do sociálneho projektu Darujme úsmev. Jeho cieľom je konkrétnym skutkom lásky – štedrosťou a dobročinnosťou – pomôcť núdznym medzi nami možno zvlášť v tento rok keď pandémia negatívne ovplyvnila život mnohým rodinám. Tradične túto zbierku preto symbolicky organizujeme od sviatku sv. Martina po sviatok sv. Mikuláša .

Zbierku organizujeme v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a saleziánskou rodinou (FMA, VDB, Family Garden, Savio).

Okolo nás je veľa núdznych a veľa diel, kde sa dá pomáhať. Počas adventu sa chceme zamerať na diela našej saleziánskej rodiny, do ktorej aj my vďaka don Boscovi patríme a na diela SKCH.

Preto si Vás dovoľujeme touto formou osloviť a požiadať o pomoc pri podpore nášho projektu, ktorého cieľom je pomôcť konkrétnym ľuďom, konkrétnym rodinám, konkrétnym komunitám.

Konkrétne potreby pre rodiny

Prispieť konkrétnymi potrebami sa už nedá, ale ak by ste chceli ešte darovať financie, je to možné, v týchto dňoch ešte dokupujeme konkrétne potreby, ktoré sa nevyzbierali. Ďakujeme

Shoeboxy - vianočné darčeky pre deti

„Shoe Box – Vianočný úsmev“ – jedná sa o veľmi úspešný projekt, kde naši darcovia vo svojich rodinách majú za úlohu pripraviť pre deti zo slabších vrstiev vianočné darčeky do krabičky od topánok.

Pravidlá pre pripravenie shoeboxu:

 •  na shoeboxy použite krabice vo veľkosti krabice od topánok, prosíme nepoužívajte veľmi veľké krabice
 • krabice ak je to možné prosíme neuzatvárať, krabičku obaľte zvlášť vrch a spodok vianočným papierom tak, aby bola otvárateľná a aby sa dala ešte prípadne doplniť
 • shoeboxy prosíme pripravujte pre konkrétne deti podľa zoznamu
 • shoeboxy prosíme označte príslušným pohlavím a vekom, komu je určená: chlapec/dievča, vekom a ak ide do konkrétnej rodiny konkrétnemu dieťaťu označením rodiny (napr. 0-1/ 2-4/ 5-8/ 9-10/11-14/ 15-18).

  Napr.: Chlapec 8 rokov (Bratislava – mama so 4 deťmi)

 • Do shoeboxu môžete vložiť
 • Do shoeboxu nedávajte
 • drogériu, kozmetiku
 • doplnky do vlasov pre dievčatá (gumičky, sponky, čelenky...)
 • školské pomôcky
 • hračky
 • knihy
 • kreatívne pomôcky
 • sladkosti
 • poprípade pohľadnicu alebo list pre dané dieťa
 • sladkosti otvorené  alebo po záručnej dobe 
 • použité, zastaralé alebo špinavé veci ( oblečenie, drogéria, kozmetika atď.)
 • čerstvé ovocie a čerstvé potraviny (aby sa nepokazili, kým budú doručené)
 • priveľké veci, ktoré zaberú značnú časť krabice (napr. krabica džúsu, veľká plyšová hračka)
 • zbytočnosti, ktoré Vám samým doma zavadzajú ( napr. rôzne staré sošky, staré dekorácie, staré knihy)
 • nevyvážené krabičky ( plná krabička jedného z horeuvedených typov, napr. plná krabička len sladkostí či kozmetiky)
 • oblečeniu je vhodné sa vyhnúť kvôli problému odhadnutia správnej veľkosti

Takýmto spôsobom dokážeme byť veľmi konkrétni a dary zvyknú byť veľmi vhodne adresované. Hlavnou myšlienkou tejto aktivity je spríjemnenie Vianoc deťom zo sociálne slabších vrstiev. V rodinách darcov je možné takýmto spôsobom pestovať u detí solidaritu a zmysel deliť sa. Veci do shoeboxu nemusia byť úplne nové. Možno sa riadiť zásadou: „Nedarovať niečo, čoby ani Vás nepotešilo.“

Modlitbová podpora

Zahrňte núdznych i štedrých darcov do vašich modlitieb. Rovnako ako materiálnu pomoc potrebujeme aj požehnanie od Nebeského Otca, aby náš projekt mohol pomáhať a šíriť Jeho lásku.

Finančná pomoc

 • Prispieť na vzdelávanie mladých

Ak by ste chceli prispieť na štúdium detí a mladých zo sociálne slabších rodín, ktorí sú v úzkom kontakte so saleziánskou rodinou (študujú na školách v duchovnej správe SDB, FMA...

Náš sekretariát sa postará o realizáciu Vašej požiadavky a všetko samozrejme zdokumentuje. Vaše peňažné príspevky môžete posielať na účet IBAN: SK1811000000002626084575.
Variabilný symbol: 1111

Do poznámky uveďte „vzdelávanie mladých“.

Vyzbieraná suma na vzdelávanie mladých z 7 500 € (aktualizované 23.12.2020)
6 181,42 €
 • Prispieť na konkrétne potreby

Ak by ste náhodou v predvianočnom zhone nestíhali nakúpiť veci zo zoznamu konkrétnych potrieb, môžete nám poslať ľubovoľnú sumu peňazí s Vašim želaním, ako s týmito peniazmi naložiť.

Náš sekretariát sa postará o realizáciu Vašej požiadavky a všetko samozrejme zdokumentuje. Vaše peňažné príspevky môžete posielať na účet IBAN: SK1811000000002626084575. Variabilný symbol: 2222

Do poznámky uveďte „konkrétne potreby“ a ak chcete podporiť presnú rodinu a konkrétnu vec pre nich, prosíme pošlite nám info do mailu sekretar@exallievi.sk.

Vyzbieraná suma na konkrétne potreby z 8 500 € (aktualizované 23.12.2020)
7 600 €