Chcem pomôcť

Drahí exallievi, priatelia, podporovatelia, dobrodinci!

Prešiel ďalší rok a Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku ponúka svojim členom, spolupracovníkom, sympatizantom a všetkým ľuďom dobrej vôle možnosť zapojiť sa už po 10. krát do nášho celoslovenského sociálneho projektu Darujme úsmev.

Jeho cieľom je konkrétnym skutkom lásky – štedrosťou a dobročinnosťou – pomôcť núdznym medzi nami. Posledné roky sú pretkané skúškami, na ktoré asi nikto z nás nebol celkom pripravený. V našom okolí máme mnoho ľudí, ktorým najprv pandémia, neskôr vojnový konflikt v priamom susedstve a aktuálne energetická kríza negatívne ovplyvňuje ich život.

Každoročne túto zbierku začíname symbolicky sviatkom sv. Martina a Vaše príspevky budeme očakávať do sviatku sv. Mikuláša. Nech štedrosť a duch zdieľania, ktorý nám zanechali títo dvaja svätci sprevádza všetkých, ktorí sa akoukoľvek formou zapoja do tohto nášho projektu, ktorý len vďaka Vám dokáže každým rokom pomáhať viac a viac ľuďom. 

Aj tento rok zbierku organizujeme v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a saleziánskou rodinou.

Okolo nás je veľa núdznych a veľa diel, kde sa dá pomáhať. Aj tohtoročný projekt chceme venovať dielam našej saleziánskej rodiny a taktiež rodinám a ľuďom, ktorí spadajú do systému pomoci SKCH.

Finančne môžete podporiť vzdelávanie mladých z núdznych rodín a taktiež rodiny, ktoré sa na základe rôznych negatívnych vplyvov a udalostí dostali na perifériu, na ktorú nás aj minulý rok upozornil pápež František.

Dovoľujeme si Vás  touto formou osloviť a požiadať o pomoc pri podpore nášho projektu, ktorého cieľom je pomôcť konkrétnym ľuďom, konkrétnym rodinám, konkrétnym komunitám.

Róbert Mruk
Prezident Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku a spoluzakladateľ projektu „Darujme úsmev“

Konkrétne potreby pre rodiny

V spolupráci s našimi “tipermi” zo saleziánskej rodiny a Slovenskej katolíckej charity sme pripravili zoznam potrieb sociálne slabších rodín. Pripravili sme eshop, kde si môžete vybrať konkrétnu rodinu a vybrať si aj konkrétnu potrebu s ktorou im chcete pomôcť. 

Veci nemusia byť nové, ale možno je dobré riadiť sa zásadou, že nedarujem niečo, čo by som ani ja nechcel dostať…

Konkrétne potreby môžete odovzdať osobne, poštou alebo kuriérom v zbernom mieste ktorému prislúchajú. Viac info o odovzdaní v kontaktoch.

Shoeboxy - vianočné darčeky pre deti

„Shoe Box – Vianočný úsmev“ – jedná sa o veľmi úspešný projekt, kde naši darcovia vo svojich rodinách majú za úlohu pripraviť pre deti zo slabších vrstiev vianočné darčeky do krabičky od topánok.

Pravidlá pre pripravenie shoeboxu:

 • na shoeboxy použite krabice vo veľkosti krabice od topánok, prosíme nepoužívajte veľmi veľké krabice
 • krabice ak je to možné prosíme neuzatvárať, krabičku obaľte zvlášť vrch a spodok vianočným papierom tak, aby bola otvárateľná a aby sa dala ešte prípadne doplniť
 • shoeboxy prosíme pripravujte pre konkrétne deti podľa zoznamu

Shoeboxy prosíme označte:

 1. príslušným pohlavím a vekom, komu je určená: chlapec/dievča
 2. konkrétnym vekom
 3. ak ide do konkrétnej rodiny konkrétnemu dieťaťu označením rodiny podľa jej čísla v zozname

Napr.: Označenie shoeboxu pre konkrétnu osobu 8 ročného chlapca z Rožňavy podľa zoznamu:
RV14 – chlapec – 8 rokov

 • drogériu, kozmetiku
 • doplnky do vlasov pre dievčatá (gumičky, sponky, čelenky...)
 • školské pomôcky
 • hračky
 • knihy
 • kreatívne pomôcky
 • sladkosti
 • poprípade pohľadnicu alebo list pre dané dieťa
 • sladkosti otvorené  alebo po záručnej dobe 
 • použité, zastaralé alebo špinavé veci ( oblečenie, drogéria, kozmetika atď.)
 • čerstvé ovocie a čerstvé potraviny (aby sa nepokazili, kým budú doručené)
 • priveľké veci, ktoré zaberú značnú časť krabice (napr. krabica džúsu, veľká plyšová hračka)
 • zbytočnosti, ktoré Vám samým doma zavadzajú ( napr. rôzne staré sošky, staré dekorácie, staré knihy)
 • nevyvážené krabičky ( plná krabička jedného z horeuvedených typov, napr. plná krabička len sladkostí či kozmetiky)
 • oblečeniu je vhodné sa vyhnúť kvôli problému odhadnutia správnej veľkosti

Takýmto spôsobom dokážeme byť veľmi konkrétni a dary zvyknú byť veľmi vhodne adresované. Hlavnou myšlienkou tejto aktivity je spríjemnenie Vianoc deťom zo sociálne slabších vrstiev. V rodinách darcov je možné takýmto spôsobom pestovať u detí solidaritu a zmysel deliť sa. Veci do shoeboxu nemusia byť úplne nové. Možno sa riadiť zásadou: „Nedarovať niečo, čoby ani Vás nepotešilo.“

Modlitbová podpora

Zahrňte núdznych i štedrých darcov do vašich modlitieb. Rovnako ako materiálnu pomoc potrebujeme aj požehnanie od Nebeského Otca, aby náš projekt mohol pomáhať a šíriť Jeho lásku.

Finančná pomoc

Ak by ste náhodou v predvianočnom zhone nestíhali nakúpiť veci zo zoznamu konkrétnych potrieb, môžete nám poslať ľubovoľnú sumu peňazí s Vašim želaním, ako s týmito peniazmi naložiť.

Náš sekretariát sa postará o realizáciu Vašej požiadavky a všetko samozrejme zdokumentuje. Vaše peňažné príspevky môžete posielať na účet IBAN: SK18 1100 0000 0026 2608 4575.
Variabilný symbol: 22

Do poznámky uveďte „konkrétne potreby“ a ak chcete podporiť presnú rodinu a konkrétnu vec pre nich, prosíme pošlite nám info do mailu sekretar@exallievi.sk.

Vyzbieraná suma na konkrétne potreby: 0 € zo 22 500 € (aktualizované 10.11.2023)
12 232 € 0%

Ak by ste chceli prispieť na štúdium detí a mladých zo sociálne slabších rodín, ktorí sú v úzkom kontakte so saleziánskou rodinou (študujú na školách v duchovnej správe SDB, FMA...

Náš sekretariát sa postará o realizáciu Vašej požiadavky a všetko samozrejme zdokumentuje. Vaše peňažné príspevky môžete posielať na účet IBAN: SK18 1100 0000 0026 2608 4575.
Variabilný symbol: 11

Do poznámky uveďte „vzdelávanie mladých“.

Vyzbieraná suma na vzdelávanie mladých: 0 € zo 7 500 € (aktualizované 10.11.2023)
2 360 € 0%

Realizácia zbierky je na základe zápisu v registri verejných zbierok pod číslom SVS-OVS2-2023/051134-002