Kontaktujte nás

Koordinátorka projektu

Zberné miesta

BRATISLAVA

Združenie exallievov a priateľov
dona Bosca na Slovensku

Miletičova 7
821 08 Bratislava

Zaslanie poštou alebo kuriérom:
Vaše dary môžete poslať poštou alebo kuriérom na adresu :
(s doručením najneskôr 06. 12. 2022!)

Vydavateľstvo don Bosca
DARUJME ÚSMEV
Miletičova 7
821 08 Bratislava

(ak treba uviesť tel. číslo, prosím uveďte 0911 780 296)

Osobné odovzdanie:
Odovzdanie prebehne vo dvore v areáli Saleziánov (môžete bezplatne zaparkovať na 15 minút) pri vrátnici do budovy Vydavateľstva don Bosca alebo na vrátnici saleziánskeho domu (upresníme si, keď nám zavoláte, že ste na mieste) v dňoch:

15. 11. 2022, 07:00 – 21:00
22. 11. 2022, 07:00 – 21:00
29. 11. 2022, 07:00 – 21:00
05. 12. 2022, 07:00 – 21:00
06. 12. 2022, 07:00 – 21:00

Po dohode je možné dohodnúť si aj individuálny termín.
Telefónny kontakt pre osobné odovzdanie: 0911 911 729.

SEREĎ

Detaily a časy odberového miesta dohadujeme a zverejníme v utorok 15. 11. 2022.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a pochopenie!

Ondrej Kurbel
+421 907 626 327

Slovenský skauting
82.zbor Polaris Sereď
Školská ulica 117/7
926 01 Sereď

Osobné odovzdanie:
Odovzdanie na zberné miesto je možné vždy
iba po vopred telefonicky dohodnutom termíne.

PIEŠŤANY

Koordinátor:
Michal Kĺč
+421 908 050 746

N. Teslu 11,
921 01 Piešťany

Osobné odovzdanie:
14. 11. 2022 – 3. 12. 2022
Každy pracovný deň od 17:00 – 20:00
Každú sobotu od 09:00 – 12:00

ŽILINA

Ján Synák
+421 907 326 953

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Saleziánska 8225/18, 010 01 Žilina

Osobné odovzdanie:
25.11.2022 od 13:00 do 14:00
30.11.2022 od 14:00 do 15:00
1.12.2022 od 9:00 do 12:30
2.12.2022 od 13:00 do 14:00
5.12.2022 od 14:30 do 15:00

Zaslanie kuriérom: (na horeuvedenú adresu + tel.)
Patrik Krajňák, tel. +421 907 027 150

 

PREŠOV

Koordinátorky:
Majka Rigasová, 0944 533 275, mariaspyrkova@gmail.com
Iveta Semanová, 0907 555 020, semanovai1@gmail.com

Saleziáni dona Bosca
Jána Bottu 9
080 01 Prešov

Osobné odovzdanie:
V nedeľu 11. 12. 2022 po všetkých sv.omšiach v Saleziánskom stredisku