Kontaktujte nás

Koordinátorka projektu

Zberné miesta

BRATISLAVA

Združenie exallievov a priateľov
dona Bosca na Slovensku

Miletičova 7
821 08 Bratislava

Zaslanie poštou alebo kuriérom:
Vaše dary môžete poslať poštou alebo kuriérom na adresu :
(s doručením najneskôr 06. 12. 2023!)

Vydavateľstvo don Bosca
DARUJME ÚSMEV
Miletičova 7
821 08 Bratislava

(ak treba uviesť tel. číslo, prosím uveďte 0911 780 296)

Osobné odovzdanie:
Konkrétnu pomoc môžete odovzdať na recepcii saleziánskeho domu v dňoch:

4. 12. 2023, 07:00 – 20:00
5. 12. 2023, 07:00 – 20:00
6. 12. 2023, 07:00 – 20:00
10.12.2023, po sv.- omši o 9:30 a 11:00

(Ak prídete autom môžete bezplatne zaparkovať na 15 minút na parkovisku v areáli saleziánskeho domu.)

Telefónny kontakt pre osobné odovzdanie: 0915 487 148.

ŽILINA

Ján Synák
+421 907 326 953

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Saleziánska 8225/18, 010 01 Žilina

Osobné odovzdanie:
4. 12. 2023, 15:00 – 18:00
5. 12. 2023, 15:00 – 18:00
6. 12. 2023, 15:00 – 18:00

PREŠOV

Koordinátorky:
Majka Rigasová, 0944 533 275, mariaspyrkova@gmail.com
Iveta Semanová, 0907 555 020, semanovai1@gmail.com

Saleziáni dona Bosca
Jána Bottu 9
080 01 Prešov

Osobné odovzdanie:
8. 12. 2023, po sv. omši
10. 12. 2023, po sv. omši