Kontaktujte nás

Koordinátorka projektu

Zberné miesta

BRATISLAVA

Združenie exallievov a priateľov
dona Bosca na Slovensku

Miletičova 7
821 08 Bratislava

Zaslanie poštou alebo kuriérom:
Vaše dary môžete poslať poštou alebo kuriérom na adresu:

Vydavateľstvo don Bosca
DARUJME ÚSMEV
Miletičova 7
821 08 Bratislava

(ak treba uviesť tel. číslo prosím uveďte 0911 780 296)

Osobné odovzdanie:
Odovzdanie prebehne vo dvore v areáli Saleziánov (môžete bezplatne zaparkovať na 15 minút) pri vrátnici do budovy Vydavateľstva don Bosca v dňoch:

4.12.2020: 09:00 – 17:00
7.12.2020: 09:00 – 17:00
8.12.2020: 09:00 – 17:00

SEREĎ

Ondrej Kurbel
+421 907 626 327

Slovenský skauting
82.zbor Polaris Sereď
Školská ulica 117/7
926 01 Sereď

Osobné odovzdanie:
Vzhľadom na to, že kvôli pandemickým opatreniam boli nútený prerušiť prezenčnú činnosť, veci bude možné doručiť na zberné miesto vždy iba po telefonickej dohode.

PREŠOV

Saleziáni
Jána Bottu 9
080 01 Prešov

Osobné odovzdanie:
Vaše dary môžete odovzdať osobne dňa 11. 12. 2020 a 12. 12. 2020 od 18:00 do 19:00 u Saleziánov v Saleziánskom mládežníckom stredisku. Ak nastane uvoľnenie opatrení a bude v piatok 11.12. 2020 o 18:00 sv. omša, zber darov nezačne o 18:00, ale až po sv. omši.