O nás

Organizátor projektu

Sme odchovanci saleziánskych škôl, odchovanci saleziánskych oratórií (bývalí animátori, stretkári,…) alebo sympatizanti dona Bosca a jeho práce s mladými.

Príbeh exallievov vo svete sa začal v roku 1870, keď don Bosco oslavoval svoje meniny a skupina jeho bývalých študentov z Valdocca mu poďakovala a darovala kávovú súpravu. Na Slovensku sme vznikli v roku 1991 zo skupinky nadšencov študentov Gymnázia Jána Bosca v Šaštína. Formálne fungujeme ako Občianske združenie.

V súčasnosti pôsobíme v 14 mestách na Slovensku pri saleziánskych dielach a je nás viac ako 1 000 členov.

Projekt Darujme úsmev

„Darujme úsmev“ je adventný sociálny projekt, ktorý vznikol v roku 2014. Združenie exallievov v spolupráci so saleziánskou rodinou a so Slovenskou katolíckou charitou ponúka možnosť pomôcť konkrétnym ľuďom v núdzi. Spolupráca s ľuďmi, ktorí sa starajú o ľudí v núdzi, nám dáva možnosť konkrétnym skutkom podporiť konkrétnych ľudí, ktorých máme okolo seba. V priebehu septembra-októbra zbierame tipy, komu a ako treba pomôcť. Na základe toho spracujeme zoznam, z ktorého si aj ty môžeš vybrať komu a čím prispeješ.

Posledný ročník DARUJME ÚSMEV 2021 Infolumen o projekte Darujme úsmev 
(príspevok zaznie v čase 11:30) – https://lumen.sk/archiv-play/143986

Hlavná téma projektu Darujme úsmev 2020:
„VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLADÝCH“

Don Boscovi vždy záležalo na mladých. Chcel z nich vychovať „dobrých kresťanov a čestných občanov“. Snažil sa im okrem duchovného základu pomôcť uplatniť na aj na trhu práce a preto im pomáhal vzdelávať sa, vyučiť sa nejakému remeslu alebo zohnať prácu.
Preto sme sa rozhodli za hlavnú tému projektu vybrať „Vzdelávanie a výchovu mladých“ zo sociálne slabších rodín a pomôcť im na ceste za svojím povolaním/zamestnaním v úzkej spolupráci s bratmi saleziánmi a sestrami FMA.

Projekt v číslach

10000
vyzbieraných peňazí
0 +
shoeboxov
0 +
darcov
+
dobrovoľníkov
+
obdarovaných rodín a centier
+
obdarovaných jednotlivcov

+ desaťtisíce kusov darovaných vecí (oblečenia, obuvi, trvanlivých potravín, drogérie, kozmetiky, hračiek, školských potrieb…)

Projekt funguje od roku 2014

Vyzbierali sme viac ako: 71 737,74 eur
Mali sme viac ako  1468 darcov
Viac ako 266 dobrovoľníkov
Obdarovali sme viac ako 677 rodín a stredísk

Darovali sme viac ako 2100 shoeboxov a viac ako 200 spotrebičov

Viac ako 30 partnerov (firiem a organizácií)

+ desaťtisíce kusov konkrétnych potrieb pre konkrétnych ľudí v núdzi (oblečenie, obuv, trvanlivé potraviny, drogéria, kozmetika, hračky, školské potreby…)