Prešov

Ak si vyberiete darovať veci z tejto kategórie, musia byť odovzdané v odbernom mieste v Prešove kvôli odľahčeniu logistiky a práce našich dobrovoľníkov.

Ďakujeme za pochopenie.

ELEKTROSPOTREBIČE
Nakoľko kupujeme spotrebiče vo veľkých množstvách vo veľkoobchode kde im je sympatický náš projekt, máme na ne výrazné zľavy. Preto, ak by ste chceli kúpiť spotrebič, nemusíte ho fyzicky kúpiť, ale môžete prispieť na jeho kúpu. Či už na celý spotrebič alebo ľubovoľný príspevok na jeho kúpu. Stačí poslať príspevok na náš účet: SK18 1100 0000 0026 2608 4575 a do poznámky napísať aký spotrebič a pre koho.