Darovať

Projekt Darujme úsmev znova zabodoval

Úsmev opäť znamenal mnoho dobra a materiálnej pomoci. Tento rok prioritne pre núdznych študentov

Siedmy ročník sociálnej zbierky Združenia exallievov a priateľov dona Bosca s názvom Darujme úsmev zamerali odchovanci saleziánov na to, čo bolo zakladateľovi sv. Jánovi Boscovi najbližšie – výchova a s tým spojené vzdelanie detí a mládeže, ako predpoklad dôstojnej budúcnosti.

Zbierka prebiehala v uplynulom advente od 11. novembra do 6. decembra a pomôcť sa dalo opäť viacerými spôsobmi. Prioritou bola tento rok okrem konkrétnej pomoci konkrétnym rodinám v materiálnej núdzi aj pomoc núdznym študentom. Z celkovej vyzbieranej sumy 13 881, 42 eur od 113 prispievateľov venovali dobrodinci na vzdelávanie čiastku 6281, 42 eur. Finančné dary putovali na podporu v štúdiu pre týchto študentov, na ich ubytovanie, stravu i napríklad na zabezpečenie notebookov potrebných k online výuke.

Do zbierky sa dalo zapojiť aj tradičnými formami známymi z minulých ročníkov. Jednou boli konkrétne potreby pre konkrétne rodiny alebo jednotlivcov, na ktorých tipy poskytli organizátorom sestry FMA, sestry VDB a pracovníci Slovenskej katolíckej charity. Na základe nich spracovali zoznam, z ktorého si dobrodinci mohli vybrať komu a čím prispejú. V priebehu zbierky sa podarilo obdarovať 123 rodín, 13 jednotlivcov, päť krízových centier, z toho tri pod správou sestier FMA. Medzi darovanými potrebami od 124 darcov bolo 40 domácich spotrebičov (práčky, chladničky, mikrovlnky, kanvice,…), obuv, oblečenie, potreby do domácnosti, televízor, čistička vzduchu, trvanlivé potraviny, hračky, drogéria, školské pomôcky, vitamíny, bicykel, kolobežka, či iné potreby pre deti. Zber darov prebiehal na šiestich miestach – na sekretariáte v Bratislave, v štyroch strediskách exallievov: Prešove, Trnave, Seredi a na Čiernej Vode, a osobitne sa do zbierky zapojila aj saleziánska farnosť Poprad – Veľká. Spolu pomáhalo pri priebehu zbierky v zberných mestách 48 dobrovoľníkov. Potreby, ktoré neboli zo zoznamov nikým vybrané pokryl zvyšok finančných darov, čo predstavovalo sumu 7600 eur.

Ďalšou formou, ako sa dalo do zbierky zapojiť, boli tzv. shoeboxy – darčeky pre deti zabalené do krabíc od topánok. Shoeboxy od 95 darcov potešili 259 detí.

Novinkou siedmeho ročníka zbierky bola vylepšená webstránka projektu, so všetkými informáciami na jednom mieste spolu so zoznamami potrieb s funkciami výberu a rezervovania zabezpečených darov či sledovania pribúdajúcich finančných príspevkov.

Všetko prebehlo bezproblémovo. Online registrácia darov dopomohla k prehľadnosti a informovanosti – mnohí si chválili, že im prišiel potvrdzovací email so všetkými informáciami,“ hodnotí priebeh zbierky v Prešove koordinátorka Lucia Jurková.

„Ľudia, ktorí sa zapojili najmä do roznášania darov, boli vďační za túto skúsenosť, keď videli biedu a vďačnosť niektorých. Brali to ako milosť a povzbudenie do svojho života,“ dodáva.

Po ukončení zbierky dobrovoľníci všetky dary zatriedili a napokon pred Vianocami ich počas niekoľkých dní rozviezli priamo núdznym, pre ktorých bolo obdarovanie prekvapením. Dodávka, v ktorej každoročne rozváža dary z Bratislavy prezident združenia a viacero dobrovoľníkov, mala na svojej púti 22 zastávok v 12 mestách a dedinách, kam odviezla 47 krabíc darov. Kuriérom cestovalo k svojim adresátom 97 krabíc, čo predstavovalo až 1024 kg darov. Exallievi v Prešove, Seredi a Trnave distribúciu zabezpečili samostatne.

„V Trnave bola zbierka Darujme úsmev 2020 poznačená nielen pandémiou, ale aj skutočnosťou, že na Kopánke prestavujeme kostol a nemali sme priestory na zbieranie a uskladnenie zbierky. Napriek tomu sa nám podarilo vďaka obetavým ľuďom vyzbierať potraviny a drogériu a obdariť sedem rodín v okolí Trnavy, ktoré boli vďačné a šťastné a my sme boli plní dojmov pri odovzdávaní. Zároveň sme do celoslovenskej zbierky prispeli darmi a shoeboxmi, ktoré sme odviezli do Bratislavy, odkiaľ sa expedovali tým, ktorým urobili radosť,“ hovorí koordinátorka zbierky v Trnave Mária Hajičková.

Zlepšenie funkčnosti webu, ale i spolupráca s množstvom dobrovoľníkov a stále väčší záujem zapojiť sa do zbierky naprieč Slovenskom svedčí o tom, že siedmym ročníkom sa zbierka Darujme úsmev posunula znova o krok vpred. Pomôcť chudobným či núdznym v ťažkých životných situáciách a vyčariť im tým pomyselný „úsmev“ na tvári v období Vianoc je však každý rok rovnako silnou motiváciou.

Združenie exallievov a priateľov dona Bosca vyslovuje úprimné slová vďaky všetkým dobrodincom, dobrovoľníkom i spolupracovníkom, ktorí sa do zbierky zapojili a umožnili v ďalšom ročníku úspešného projektu pomôcť núdznym študentom, rodinám i jednotlivcom. Ďakujeme i partnerom projektu, ktorí nám každoročne uľahčujú priebeh zbierky – partnerovi projektu Slovenskej katolíckej charite, za zapožičanie dodávky na rozvážanie darov ďakujeme spoločnosti FINAL – CD, za pomoc pri nákupe spotrebičov spoločnosti FAST PLUS a za mediálnu podporu ďakujeme portálu Slovo+.