Darovať

Aká bola zbierka Darujme úsmev?

Ďakujeme štedrým darcom, ktorí podľa zoznamov potrieb, shoeboxmi pre deti, finančne, alebo modlitbou prispeli do zbierky.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali s balením, triedením, nakladaním a roznášaním darov.

V stredu 18. 12. uskutočnil prezident združenia Róbert Mruk a dvaja dobrovoľníci Julo a Luky, podobne ako minulý rok, cestu po celom Slovensku, počas ktorej rozniesli dary priamo núdznym alebo sprostredkovateľom pomoci – sestrám FMA alebo pracovníčkam SKCH.

Dary, ktoré sa do dodávky nezmestili, sme poslali poštou, kuriérom, alebo ich odvezú ďalší ochotní dobrovoľníci.

Niektoré dary zaniesli trnavskí exallievi. Zbierka sa konala aj v Sabinove a Prešove.

Ďakujeme partnerom projektu: spoločnosť FINAL CD nám bezplatne zapožičala dodávku, spoločnosť FAST PLUS nám poskytla výrazné zľavy na nákup spotrebičov pre núdznych. Ďakujeme portálu Slovo+ za mediálnu propagáciu projektu. Ďakujeme aj sestrám FMA a Slovenskej katolíckej charite za poskytnutie tipov na núdznych a pomoc pri realizácii zbierky.