Kontakt

Sekretariát

Sídlo

Miletičova 7, Bratislava

Telefón

+421 902 348 027

ZDRUŽENIE EXALLIEVOV A PRIATEĽOV DONA BOSCA NA SLOVENSKU

IČO: 360 70 378
DIČ: 2120078752
Účet: SK18 1100 0000 0026 2608 4575

Prezident

Róbert Mruk prezident@exallievi.sk

Delegát

Pavol Grach delegat@exallievi.sk

Sekretár

Peter Bílik

Koordinátorka sekretariátu

Anna Baňasová sekretar@exallievi.sk

Regionálne strediská

BRATISLAVA MAMATEYKA

Martin Stav mamateyka@exallievi.sk

BRATISLAVA MILETIČKA

Andrej Dolnák mileticka@exallievi.sk

ČIERNA VODA

Martin Dobák
ciernavoda@exallievi.sk

TRNAVA

Mária Hajičková
trnava@exallievi.sk

PIEŠŤANY

Andrej Klapica
piestany@exallievi.sk

PARTIZÁNSKE

Tomáš Peciar
partizanske@exallievi.sk

NOVÁ DUBNICA

Juraj Hort
novadubnica@exallievi.sk

DUBNICA N/VÁHOM

hľadáme zástupcu

ŽILINA

Ján Slíž
zilinasos@exallievi.sk

NÁMESTOVO

hľadáme zástupcu

PREŠOV

Jozef Pekľanský
presov@exallievi.sk

SABINOV

Magdaléna Marcinčinová
sabinov@exallievi.sk

BARDEJOV

Ján Mihaľ
bardejov@exallievi.sk

KOŠICE

hľadáme zástupcu

ROŽŇAVA

hľadáme zástupcu

Exallievi vo svete

World Confederation of the Past Pupils
ISTITUTO SALESIANO TERESA GERINI

Roma (RM) Italia

Via Tiburtina 994, 00156

Telefón

+421 915 966 549