Kontakt

Kontaktné informácie

ZDRUŽENIE EXALLIEVOV 
A PRIATEĽOV DONA BOSCA 
NA SLOVENSKU

 

 

IČO: 360 70 378
DIČ: 2120078752
Č. účtu: SK1811000000002626084575

Sídlo

Miletičova 7, Bratislava

Email

sekretar@exallievi.sk

Telefón

0915 966 549