Projekty

Sociálne projekty

Vnútri združenia naša činnosť nekončí. Siaha aj ďalej než na stredné školy, dokonca ide aj k tým najnúdznejším. Vedomí si toho, že máme dostatok a že sme boli požehnaní mnohými darmi, na ktoré nemal každý šťastie sa snažíme pomôcť aj v sociálnej oblasti. Slúži na to aj naša zbierka Darujme úsmev, aj rozbiehajúci sa koncept sociálneho fondu.

Vzdelávacie a formačné projekty

Misiou združenia exallievov je osobnostný, duchovný a profesionálny rozvoj členov. Preto na mnohé z našich stretnutí pozývame aj zaujímavých hostí. Ich prednášky a svedectvá ich formujú, vzdelávajú a podnecujú v napĺňaní túžby dona Bosca byť angažovanými kresťanmi v spoločnosti. 

Našou túžbou je rásť v svätosti v duchu zásad dona Bosca. Posilu v snahe o dobrý duchovný život čerpáme v pravidelnej modlitbe, ale aj v duchovných aktivitách – obnovách a cvičeniach. 

Sieťovacie projekty

V rámci združenia sa snažíme aj o vzájomné prepájanie ľudí, ktorí sa v živote venujú podobným odvetviam. Takýmito skupinami so spoločnými profesijným zameraním sú inštitúty. Exallievi, ktorí rozbehli svoje vlastné firmy sa združujú v spoločenstve exallievov podnikateľov – tzv. Biznis platforme. Biznis platforma poskytuje možnosť nadviazania nových obchodných kontaktov a spolupráce a tiež spoločné kvalitatívne vedenie a rast.