Express don Bosca

Časopis vydávame od februára 2014. Je určený pre všetkých exallievov a priateľov dona Bosca, saleziánske školy, strediská a iných sympatizantov združenia, ako aj pre celú saleziánsku rodinu. Slúži ako nástroj na prezentáciu združenia a jeho aktivít a projektov. Informuje o dianí v slovenskom aj v celosvetovom združení , prináša zaujímavé a hodnotné rozhovory, témy a reportáže a obsahuje duchovné zamyslenie/povzbudenie k aktuálnym témam. Je to štvrťročník v náklade 2 000 ks na jedno číslo. Je distribuovaný do celého Slovenska.

Členovia združenia dostávajú printovú verziu časopisu ako súčasť členského poplatku. Ak máte záujem dostávať tento časopis, vyplňte prihlasovací formulár. Ak máte záujem o podporu tejto aktivity, alebo spoluprácu na obsahu, kontaktujte nás na pr@exallievi.sk.