Podpora združenia

Iba vďaka Vám môžeme vydávať vlastný časopis, organizovať sociálne projekty ako náš najväčší Darujme úsmev alebo obľúbené podujatia ako Víkend silných zážitkov… Možností podpory je niekoľko, budeme Vám veľmi vďační, za akúkoľvek formu pomoci.

Percentá z daní

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

STIAHNUŤ POTVRDENIE

VYHLÁSENIE V PRÍLOHE

Podieľaj sa s nami na tvorení hodnôt

Podieľaj sa s nami na tvorení hodnôt pre nás navzájom i pre saleziánsku rodinu a celú spoločnosť. Nastav si pravidelný príspevok v hodnote … 10, 20, 30, 50 €. Posuňme spolu združenie vpred!

Príspevky môžete posielať na účetSK18 1100 0000 0026 2608 4575

Ďakujeme!

Zmena v oblasti financovania

Chceme byť čestnými občanmi a dobrými kresťanmi. Ako členovia združenia exallievov využívame svoju laickú profesionalitu, odbornosť, vedomosti a schopnosti na pomoc svojim členom, saleziánskej rodine i celej spoločnosti. Uvedomujeme si, že sme veľa dostali a chceme aj dávať. Spoločne sa snažíme tvoriť hodnoty pre našich členov aj celú spoločnosť.

Naše združenie prechádza zmenou v oblasti financovania. Chceli by sme, aby sa naše združenie dokázalo samo financovať, aby bolo udržateľné vďaka členským príspevkom, účastníckym poplatkom a za pomoci donorov a účasti vo výzvach o granty. Financovanie združenie nemožno ďalej nechávať na pleciach len niekoľkých členov.

Združenie robí pre nás mnohé aktivity, a na to, aby mohli fungovať, ich niekto musí organizovať a napriek účastníckym poplatkom sa takmer nikdy nepokryjú celé náklady. Vaše pravidelné príspevky nám pomôžu vykryť výdavky združenia a zaplatiť činnosť ľudí, ktorí chod združenia zabezpečujú.

Partner združenia

Väčšie príspevky s možnosťou využiť darovaciu zmluvu alebo zmluvu o reklame. 
Viac info fundraising@exallievi.sk

Ďakujeme našim sponzorom

ECOFIS, spol. s r.o.

QEX, a. s.

Rechtys spol. s r. o.

EOS Innovazioni, a. s.

Polygrafia Gutenberg, s.r.o.