Chystáme nový web

Buďte na pozore, novú webstránku pre vás priebežne pripravujeme.
Ak hľadáte niečo urgentné, prosím kontaktujte nášho sekretára.

Darujme % z daní na aktivity a projekty Exallievov

Zamestnanci do 15.02.2019 požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Vyplnia priložené tlačivá a odovzdajú do 30.4.2019 na daňovom úrade (pošlú na sekretariát do 20.4.2019). Na stiahnutie: Vyhlásenie, Potvrdenie

Podnikatelia vyplnia do daňového priznania ako prijímateľa:
Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku
Miletičova 7
821 08 Bratislava
IČO: 360 70 378
Právna forma: Občianske združenie

Vyplnené daňové priznanie odovzdajú do 30.3.2019 na daňovom úrade (do 20.3.2019 na sekretariáte).

Čo robíme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Naše poslanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Pripravujeme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Pripravujeme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Pripravujeme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.