Darovať

Zrnko soli

„Staňte sa našim zrnkom soli.“

Sú to malé pravidelné mesačné príspevky na podporu činnosti a aktivít združenia v ľubovoľnej sume 3, 5, 10, 15, 20… eur.

Príspevky môžete posielať na účet: SK18 1100 0000 0026 2608 4575

Do poznámky prosíme uviesť: zrnko soli PRIEZVISKO

Ďakujeme!