Darovať

Chudoba, ktorá odkrýva bohatstvo Krista

Podľa vzoru svojho zakladateľa, ktorý mal srdce otvorené špeciálne pre núdznych a chudobných, aj členovia Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku využívajú svoje schopnosti na pomoc sociálne slabším skupinám. V predvianočnom čase roku 2019 zorganizovali už šiesty ročník adventnej dobročinnej zbierky Darujme úsmev.

Na sklonku roka bolo obdarovaných 12 centier, zahŕňajúcich niekoľko krízových stredísk, detské domovy i tri strediská sestier FMA. Za pomoci všetkých darcov sa podarilo obdarovať približne 80 rodín a jednotlivcov. Prispela k tomu aj spolupráca so Slovenskou katolíckou charitou a s členmi naprieč celou saleziánskou rodinou – saleziáni spolupracovníci, sestry FMA aj sestry VDB. Konkrétne dary podľa zoznamov poskytlo 59 darcov, na účet zbierky prispelo 57 ľudí sumou spolu 9 387,47 eur, čo je doposiaľ najvyššia suma zo všetkých ročníkov. Finančné prostriedky pre dve rodiny sa podarilo získať vďaka grantu spoločnosti Orange Slovensko. Do dodávky, ktorou prezident združenia a dvaja dobrovoľníci rozvážali dary po celom Slovensku, sa zmestilo 70 krabíc spotrebičov a konkrétnej pomoci, ďalších 40 krabíc poslali dobrovoľníci kuriérom.

Konkrétne potreby, ktoré sa pre núdznych vyzbierali, tvorilo prevažne oblečenie, obuv, potreby do domácnosti, trvanlivé potraviny, hračky, drogéria. Medzi darmi boli tiež bicykel, kolobežky, postieľka, nábytok, detská vanička, matrace a iné. Núdznym organizátori a dobrovoľníci zbierky odovzdali päť chladničiek, šesť mikrovlniek, dve sušičky, štrnásť práčok, tri variče, desať rýchlovarných kanvíc, tri sporáky, tri notebooky, hriankovač, mixér a ďalšie kuchynské zariadenia. Deťom pod vianočné stromčeky doputovalo viac než 420 shoeboxov, čo je dvojnásobne viac ako v minulom roku.

Zbierka prebiehala na viacerých miestach. Jedným bol sekretariát združenia exallievov v Bratislave, kde sa na príprave a realizácii zbierky podieľalo 12 dobrovoľníkov. Zberným miestom bol aj Prešov, kde pomáhalo 15 dobrovoľníkov, ktorých koordinovala Lucia Dobrovičová. Zbierku v Sabinove spolu s niekoľkými ďalšími dobrovoľníkmi organizoval Michal Jurko. Osobitne sa zapojili aj farníci z Červeného Kameňa z obce Tuchyňa. Zbierali dary pre detský domov v Považskej Bystrici, zbierku koordinovali manželia Račkoví. Aktívne zbierali dary aj exallievi zo strediska v Trnave pod vedením manželov Hajičkovcov a manželia Mrukovci usmerňovali zbierku na Čiernej Vode. Žiaci prvého stupňa Základnej školy sv. Jána Pavla II. vo Vajnoroch pripravili shoeboxy pre svojich rovesníkov. Vedenie školy na čele s pani riaditeľkou PaedDr. Lenkou Bubeníkovou sa rozhodlo podporiť zbierku aj finančne, na účel zbierky darovali 20% z celkového výťažku Adventného bazáru. Ten organizovala škola a ochotne sa okrem detí zapojili aj rodičia, medzi ktorými aktivity inicioval Vlastimil Maar.

Exallievi mohli dobro rozšíriť prostredníctvom zbierky aj vďaka partnerom, spoločnosti FINAL CD, ktorá zdarma zapožičala dodávku na rozvoz darov, spoločnosti FAST PLUS, ktorá poskytla zľavy pri nákupe spotrebičov pre núdznych, a vďaka portálu Slovo+, ktorý zbierku mediálne propagoval.

„Bolo to pre mňa nesmierne obohacujúce. Vnímať osudy ľudí, ktorí nemajú úplne všetko, ma veľmi pokorilo a priviedlo k veľkej vďačnosti. A na druhej strane som žasla, akí dokážu byť ľudia štedrí a ochotní pomôcť. Ďakovné správy od niektorých rodín, dlhé rozhovory s pracovníčkami z charity, to všetko bolo veľmi hodnotné a vďaka tomu som tento rok prežila opäť Vianoce trošku inak, vnímajúc chudobu, no zároveň bohatstvo Krista v ľuďoch okolo mňa,“ zhodnotila zbierku Anna Baňasová, ktorá sa úlohy koordinátorky celoslovenskej zbierky zhostila po prvýkrát.

Rozrastajúca sa rodina darcov, ktorá už dávno presiahla hranice saleziánskej rodiny, je každým rokom väčšou motiváciou i záväzkom posunúť zbierku o krok ďalej. Ďakujeme všetkým, ktorí sú s nami pri tom!

Simona Hrabošová
PR manažér
Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku