Darovať

Exallievske leto v regiónoch

BARDEJOV

V Taliansku so saleziánmi

Dovolenka, výlet alebo púť? Čo to tí Bardejovčania podnikli? Najskôr všetko dokopy. Saleziáni, rodinky s deťmi, mladší i starší. V takomto zoskupení sme sa vybrali za poznaním i oddychom naprieč Talianskom. Prvá zastávka bola hneď v hlavom meste, Ríme. Začali sme Bazilikou Božského srdca, ktorá je pre saleziánsku rodinu veľmi vzácna. Postupne sme si  pozreli to  najkrajšie, čo sa vo „večnom meste“ vidieť dá a nielen vidieť, ale aj skúsiť sa stotožniť priamo s tým miestom a celou jeho históriou. Druhý deň bol ešte o niečo krajší, pretože sme zavítali na miesto, ktoré sa slovami opísať dá len ťažko – jednoducho to musí človek zažiť. Čo iné ako Vatikán. Krásne dva dni plné neopísateľných zážitkov a tiež boľavých nôh. Ale to vôbec nevadí, lebo v nasledujúcich dňoch si mal každý možnosť oddýchnuť na pláži v prístavnom mestečku Nerano. Odtiaľ boli v ponuke výlety loďou na Amalfi či Capri a tie boli určite hodné návštevy. Cestou domov sme ešte navštívili Pompeje a Ravennu. Videli sme veľa nádherných vecí ale oveľa vzácnejšie bolo to, že sme prežili niekoľko dní ako úžasná partia, ako rodina. Za to patrí veľká vďaka Pánu Bohu. Dal nám dar spoločenstva a ten sme sa pokúsili aj takto rozvíjať.

Alena Čechová

Spoločný výlet Bardejovčanov v Taliansku

Premena oratka v Bardejove

Všetko raz za čas potrebuje trochu zmeny a obnovy. Aj naše bardejovské oratko v závere školského roka prešlo takou premenou. Myšlienka premeny dozrievala postupne. Okrem toho, že vo vestibule pribudla miestnosť na spovedanie, úplne novú tvár dostala spoločenská miestnosť. Jej súčasťou sa stal „animátorsky kútik“ vyhradený pre prácu animátorov a zároveň aj preto, aby animátori tak mohli byť v bližšom kontakte s deťmi, ktoré prichádzajú do oratka. Celý priestor dostal novú podobu a bol upravený tak, aby sa tam dobre cítili všetci, ktorí tento priestor budú využívať, či už pri väčších spoločných akciách alebo ako čajovňu, či nedeľnú kaviareň, alebo len tak na posedenie, či stretnutie s priateľmi. To všetko by sa však nemohlo zrealizovať bez ochoty mnohých, ktorí k spoločnému dielu prispeli. Vďaka patrí finančným dobrodincom, šikovnému architektovi, ochotným šikovným ľuďom, pracovitým mužom, ženám, deťom, mladým a v neposlednom rade aj našim saleziánom, ktorí priložili ruku k dielu a samozrejme Pánu Bohu, ktorý túto našu saleziánsku rodinu takto požehnáva.

Alena Čechová

Exallievi pomáhajú pri prácach na oratóriu v Bardejove
Požehnanie zrekonštruovaných priestorov oratória v Bardejove

PREŠOV

Nová chata aj stanový tábor

V Prešove v júli exallievi pomáhali pri stavbe novej chaty Mária na Zlatej Bani. Jej predchodkyňa bola súčasťou prešovského strediska približne 40 rokov. Táto chata sa nachádza uprostred lesa a slúži na rekreáciu, výlety, utužovanie partií na stretkách, duchovné obnovy pre mladých a saleziánsku rodinu. Dôležitou súčasťou novej chaty má byť aj tradičná atmosféra, bez ktorej by sme si ju už ani nevedeli predstaviť… výnimočná, v duchu zálesáka: po pitnú vodu sa chodí s bandaskami do susednej chaty, nie sú tam sprchy ani toaleta (iba latrína), ako zdroj na úžitkovú vodu slúži blízky potok a elektrina je tam len posledných pár rokov, nočná obloha je ideálna na pozorovanie hviezd a noc vytvára strašidelnú atmosféru na nočné hry.

Exallievi pomáhajú pri stavbe novej chaty Mária v Zlatej Bani

V podobnom duchu sa nesú aj saleziánske stanové tábory, ktoré posledných 10 rokov vyrastú vždy na začiatku júla v Sedliciach. Toho roku sme boli pri tom aj my, exallievi. Saleziánska rodina sa spojila a vytvorila tak tím približne sedemdesiatich dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri stavbe a neskôr skladaní tábora. Nakladanie náradia a príslušenstva na tábor (vojenské stany, rohože, kolíky, lavičky, poľná kuchyňa, …), ďalej ich prenesenie do Sedlíc, príprava celej lúky a postavenie. A to všetko preto, aby sme mohli pokračovať v dlhoročnej tradícii, táboroch pre chlapcov, dievčatá a tínedžerov. Zažívame tu mnoho srandy, budujeme priateľstvá, hrávame hry, súťažíme, máme duchovnú obnovu aj skúšku odvahy, večerné spevy, rozhovory a tance pri vatre, spoločné modlitby v skupinkách. Neodmysliteľnou súčasťou táborov sú aj divadlá, ktorými animátori stvárňujú príbeh, v duchu ktorého sa tábor nesie a samozrejme nesmie chýbať spev hymny tábora.

Alžbeta a Michal Jackovičovci

Príprava stanového tábora v Sedliciach

PIEŠŤANY

Deň rodín

Deň po spoločných oslavách 20. výročia exallievov, teda v nedeľu 23. 6. sa v Piešťanoch konal „Deň rodín“, na ktorý organizátori pozvali k aktívnej účasti exallievov. Naša exallievka Barbora Piovarčiová túto krásnu farskú slávnosť spestrila príjemným moderovaním. Andrej Klapica hovoril o divadle exallievov, ktoré pôsobí na Slovensku a o Matke Tereze, ktorá navštívila Piešťany. Práve udalosti tejto výnimočnej návštevy pred niekoľkými rokmi exallievi zinscenovali a predstavili piešťanskému publiku. Následne Michal Klč hovoril o svojom vzťahu k blahoslavenému don Titusovi Zemanovi, ktorého knihu prednedávnom dokončil. Z knihy bola, aj vďaka donovi Ivanovi Žitňanskému, urobená audio nahrávka a postupne sa šíri medzi exallievmi. Celý deň sa niesol v slávnostnom rodinnom duchu a pre jeho milý priebeh exallievi pripravili malé občerstvenie a peknými cenami prispeli do tomboly. Organizátorom ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na podobnú akciu opäť o rok.

Andrej Klapica

Piešťanskí exallievi na Dni rodín
Piešťanskí exallievi na Dni rodín

ČIERNA VODA

Relikvia dona Titusa na Čiernej Vode

V pondelok 24. 6. sa v kostole na Čiernej Vode uskutočnila slávnostná sv. omša pri príležitostí prinesenia relikvie dona Titusa Zemana. Relikviu, ktorú si prítomní uctili počas sv. omše, priniesol don Pavol Grach. Po sv. omši sa asi 100 prítomných stretlo v pastoračnej miestnosti na pripravenom pohostení.

Simona Hrabošová