Darovať

Oslavy dona Bosca tento rok na diaľku a v spolupatričnosti

Aktuálna situácia poznačila aj prežívanie a oslavy sviatku nášho patróna dona Bosca v celej saleziánskej rodine a rovnako i medzi exallievmi. Spomenúť si na tých, s ktorými sme sviatok obvykle prežívali, prejaviť vďaku otcom saleziánom na diaľku a tešiť sa z bohatého diela dona Bosca nám to však nezabránilo.

Tradične sa vždy v posledný januárový deň v doobedných hodinách stretávame osláviť sviatok sv. Jána Bosca s našimi exallievmi seniormi na slávnostnej sv. omši v Bratislave na Trnávke a takisto večer so zástupcami exallievov aj na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Zvykom je vždy spoločné posedenie pri obede, káve a koláči a počúvanie našich najstarších exallievov a ich spomienok na saleziánov. Tento rok sme im pri tejto príležitosti poslali povzbudzujúci list, že na nich myslíme v modlitbách a sme im k dispozícii, ak by niečo potrebovali.

V tomto roku (od 24. 6. 2020 do 23. 6. 2021) prežívame 150. výročie vzniku exallievov. Pripomíname si, ako prišli prví odchovanci poďakovať don Boscovi za všetko, čo od neho dostali. Sme vďační za to, že don Bosco pri stretnutí s Carlom Gastinim videl v jeho očiach každého jedného človeka, ktorého sa dotkne jeho výchova cez saleziánske diela, počnúc rokom 1870 až doteraz a ešte ďaleko do budúcnosti – od Talianska, cez celú Európu i vo všetkých končinách sveta.

Aj my, slovenskí odchovanci, sme chceli vyjadriť vďaku našim saleziánom. Preto sme im poslali malý kávový darček a pozdravný list, kde sme im poďakovali aj týmito slovami: Drahí saleziáni, sme vďační Bohu za Vás, Vaše životy, Vaše nadšenie a optimizmus, hodnoty, postoje, za to, čo robíte pre mladých a mnohokrát aj pre nás, Vašich odchovancov, ako naši novodobí don Boscovia.

Nakoniec sme boli v predvečer tohto sviatku pozvaní do Rádia Lumen, kde sme v relácii Od ucha k duchu rozprávali o našej charizme, 150. výročí, ale aj o saleziánskej rodine.

Vypočuť si ju môžete tu.