Darovať

Ako darovať 2 percentá exallievom?

Milí exallievi,

Ďakujeme všetkým darcom za finančné prostriedky, ktoré sme získali v minulom roku z Vašich 2 % z daní. Tieto prostriedky boli použité na naše aktivity a projekty a zároveň aj na chod nášho združenia.

V minulom roku sme získali sumu 5546,34 eur.

Nech Pán Boh odmení Vašu pomoc!

Tento rok sa tiež uchádzame o Vašu priazeň a priazeň Vašich blízkych a známych s možnosťou podporiť aktivity Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku percentami z Vašich daní.

Vedeli ste, že ako firma môžete darovať aj 2 percentá namiesto 1? Vedeli ste, že môžete rozdeliť sumu aj pre 2 organizácie?

Naše IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE do daňového priznania alebo vyhlásenia:

Meno: ZDRUŽENIE EXALLIEVOV A PRIATEĽOV DONA BOSCA NA SLOVENSKU
Sídlo: Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 360 70 378

 

Ak ste:

FYZICKÁ OSOBA S IBA PRÍJMAMI ZO ZAMESTNANIA
Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o…
        – vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
        – vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, tlačivo nájdete aj tu: 
Potvrdenie PDF

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, tlačivo nájdete tu: Vyhlásenie PDF

Pošlite/zašlite Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane na daňový úrad, najneskôr do 30.4.2024
       – POZOR: po tomto termíne daňový úrad neprijíma Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva daňové priznanie
Do 31. marca 2024 podajte daňové priznanie, v ktorom vyplníte naše údaje do kolóniek uvedených na darovanie 2%. Viac informácii nájdete na 
www.rozhodni.sk

FYZICKÁ OSOBA A SÚČASNE DOBROVOĽNÍK
Ak ste odpracovali v roku 2023 ako DOBROVOĽNÍK aspoň 40 hodín, môžete darovať až 3% z dane. K poukázaniu 3% je potrebné doložiť Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti v našom združení vám na požiadanie vystaví koordinátorka sekretariátu Anna Baňasová. (
sekretar@exallievi.sk)

PRÁVNICKÁ OSOBA
Do 31. marca 2024 podajte daňové priznanie, v ktorom vyplníte naše údaje do kolóniek uvedených na darovanie 1% (2%). Viac informácii nájdete na 
www.rozhodni.sk

V prípade potreby Vám radi pomôžeme telefonicky alebo mailom!

Odkázaním vašich % podporíte aktivity a projekty exallievov.

Ďakujeme!