Darovať

Pozdrav delegáta Don Pavla k sviatku dona Bosca

Obrázok, na ktorom je osoba, stena, vnútri, muž

Automaticky generovaný popis

Milí exallievi a priatelia dona Bosca,

srdečne pozdravujem vás i celé vaše rodiny. V pondelok nám kalendár pripomína sviatok dona Bosca, ale ako zaiste viete, väčšina saleziánskych stredísk z praktických dôvodov robí príslušné oslavy už v nedeľu.

Preto vám aj ja posielam tento pozdrav už dnes, v sobotu, aby ste mohli zajtrajšiu nedeľu prežiť v spomienke na nášho otca a učiteľa.

Keď don Bosco začal pomýšľať na založenie Kongregácie, ktorá by pokračovala v praktizovaní lásky a starostlivosti voči mladým, rozhodol sa, že jeho synovia sa budú volať saleziáni. Mal totiž pred očami veľkú postavu sv. Františka Saleského a uvedomoval si, že kto sa chce starať o mladých, potrebuje nadobudnúť jeho láskavosť a dobrotu. A hoci sa to nám saleziánom nie vždy darí, ale predsa, keď nesieme toto meno, motivuje nás to, aby sme sa k tomu priblížili.

V tomto roku 2022 máme k tomu ešte aj taký osobitný podnet, lebo si pripomíname 400 rokov od smrti sv. Františka Saleského (+1622). A hlavný predstavený, nástupca dona Bosca nám na tento rok predložil postavu a učenie sv. Františka ako príklad, ktorý máme nasledovať a náuku, ktorú máme poznávať.

Z tohto hľadiska sa nám už rozbehla aj katechéza, ktorá je adresovaná pre celú saleziánsku rodinu, čiže aj pre každého jedného z vás, kto si nájde čas v utorok 8. februára o 20,00 (trvanie cca 45 min). Všetko sa odohráva na platforme zoom, pripojenie vám bude zaslané mailom, alebo ho nájdete tu na stránke. 

Na našej saleziánskej stránke si môžete pozrieť filmovú prezentáciu Hesla roku 2022 so slovenskými titulkami Strena 2022 slovensky. Zároveň vám prikladám aj prerozprávaný komentár, ktorý nám priniesol hlavný predstavený saleziánov don Angel Artime na nedávnych dňoch spirituality na Vadoccu v Turíne. Heslo 2022

Nech sa vám dobre počúva a v túto nedeľu si spomeňte na saleziánov – veľmi potrebujeme aj vaše modlitby. Ďakujem.

Krásny požehnaný sviatok dona Bosca 

don Pavol Grach sdb

Delegát pre sal Rodinu                           

Obrázok, na ktorom je text, osoba

Automaticky generovaný popis