Darovať

V Bardejove prijali nových členov

Presne pred tromi rokmi (15. 8. 2018), na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, v bardejovskom oratku začalo rásť nové dielo saleziánskej rodiny – Združenie Exallievov. A takto sa don Boscova rodina aj cez túto saleziánsku zložku rozrastá aj naďalej. Presne po troch rokoch sme opäť v tento krásny sviatok v nedeľu 15. 8. 2021 počas sv. omše na Vinbargu v Bardejove prijali nových členov združenia. Pred vyznaním viery direktor Viliam Riško SDB a náš predseda exallievov Ján Mihaľ odovzdali dvanástim novým členom odznak, pamätný rámček a modlitbu exallieva, ktorú sme sa v závere sv. omše spoločne pomodlili.

Nie vždy máme odvahu začať v našom živote niečo nové. No počas kázne zazneli slová povzbudenia pre nás všetkých, cez ktoré nám o. direktor Vilo pripomenul, že Pán Boh si nepovoláva dokonalých, ale zdokonaľuje povolaných. A preto sa netreba báť odovzdávať ďalej, to čo nám bolo cez don Boscovu rodinu sprostredkované. Po sv. omši sme to ako veľká saleziánska rodina spoločne oslávili malým agapé v priestoroch altánku nášho oratka.

Tak ako v túto slávnostnú nedeľu sv. otec František povedal: „Pozerajte hore, nebo je otvorené; nevyvoláva strach, už viac nie je ďaleko, lebo na prahu neba nás čaká Matka,“ tak aj s pomocou našej Nebeskej Mamky a orodovaním nášho patróna dona Bosca spolu kráčajme a pomáhajme kráčať aj iným na ceste do neba. Buďme soľou zeme a svetlom sveta.

Mária Varmusová