Darovať

Z podnikateľov lídri

Podnikatelia z radov exallievov sa opäť stretli na jesennom stretnutí Biznis platformy 27. septembra.

Po prvýkrát v priestoroch sály pod kostolom u saleziánov na Miletičovej ulici v Bratislave sa stretlo takmer 15 podnikateľov na treťom pokračovaní prednášky Mariána Kolníka na tému Líderstvo ako voľba. Okrem hodnotnej prednášky poskytol pán Kolník opäť niekoľko osobných konzultácii exallievom, ktorí o to vopred prejavili záujem. Duchovné zamyslenie viedol don Jozef Luscoň. Hoci v komornejšej atmosfére, no o to osobnejšie rozhovory sprevádzali stretnutie po svätej omši, pri večeri i po nej vo voľnej diskusii.