Darovať

Zomrel viceprezident exallievov Marek Slezák

UPDATE:

Možnosť osobnej rozlúčky bude v pondelok 19.4.2021 od 12:00 do 13:00 v Dome smútku v Seredi. Následne o 13:00 hod. budú pohrebné obrady vonku pred budovou Domu smútku. O 14.30 bude sv. omša vo farskom kostole v Seredi, ktorá bude prenášaná aj cez YouTube kanál farnosti Sereď.

www.lnk.sk/uysv


PÔVODNÝ ČLÁNOK:

Drahý Marek.
Odišiel si narýchlo, bez rozlúčky, bez upozornenia, že odchádzaš.
Aj v minulosti sa občas stalo, že si na nejaké obdobie „odišiel“, ale vždy sme vedeli, že keď Ti to okolnosti a povinnosti dovolia, vrátiš sa.

Roky si viedol naše Združenie, ktoré by bez Teba a pár ďalších nadšencov nebolo tým, čím je dnes. Ako Tvoj blízky spolupracovník som rád sledoval Tvoj zápal pre veci, ktoré Ťa nadchli, Tvoju profesionalitu, rozvahu a obetu v tejto službe. Zároveň si bol vždy pripravený pomáhať, organizovať, povzbudzovať.
S obdivom som sledoval, keď si sa pri rôznych príležitostiach k nám prihováral, bravúrne spracovanými textami, ktoré boli vždy hlboké a poučné. Tvoj zápal pri organizácii legendárnych splavov po Malom Dunaji bol ukážkou toho, ako si miloval spoločnosť, prírodu a dobrodružstvo.
Pred pár mesiacmi sme my dvaja spoločne odovzdali otcovi provinciálovi saleziánov darček – kávový set – pri príležitosti 150. výročia nášho vzniku. Týmto symbolickým aktom sme chceli preukázať saleziánom našu vďaku a úctu za všetko, čo pre nás urobili. Som veľmi rád, že si bol pri tom spolu so mnou práve Ty, Marek. Pamiatku na toto hlboké stretnutie a na mnoho ďalších našich stretnutí, dovoleniek, rozhovorov si ponesiem navždy v srdci.

Marek, don Bosco si Ťa vybral medzi svojich chlapcov. Do Šaštína si prišiel neskôr, keď už tam ostatní chalani boli „zabývaní“. Ale bez Teba by to nebolo ono. Bez Teba by nebola mozajka kompletná. Naša Matka si Ťa zavolala, aby si sa formoval a rástol pri jej nohách. Keď píšem tieto riadky, tak už stojíš pri nej naozaj. Verím, že Ťa Pomocnica spoločne s don Boscom sprevádzajú pred tvár Najvyššieho a niekde spoza Tvojho chrbta určite všetko „kontroluje“ usmiaty Pišta Bielik : ) .

Marek, priateľ môj. Pozdravujem Ťa a lúčim sa s Tebou s nádejou v Božie milosrdenstvo, ktorého sviatok dnes slávime.
Ďakujem za všetko, mám Ťa rád. Budeš mi chýbať. Šťastnú cestu a „Petrov zdar“.

Milá Janka, Matúš, Evička, Luky, Eliška…rodina, priatelia a známi,
vyjadrujem Vám úprimnú sústrasť v mene všetkých exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku.
Odpočinutie večné, daj Marekovi ó Pane, a Svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji!

Róbert Mruk
Prezident
Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku


ZBIERKA NA POMOC MAREKOVEJ RODINE:
ÚČET ZRUŽENIA: SK18 1100 0000 0026 2608 4575
POZNAMKA: dar Slezakovci