Darovať

1. konferencia prešovských exallievov

V decembri, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, bola v prešovskom saleziánskom stredisku oficiálne založená ďalšia zložka saleziánskej rodiny – prešovská bunka exallievov. Po troch mesiacoch od jej vzniku, 9. marca 2019, na prvú pôstnu sobotu, nastal čas, aby sa jej členovia stretli a spoločne uvažovali o jej smerovaní. Táto 1. konferencia sa začala o 9:00 sv. omšou slúženou otcom direktorom Martinom Kačmárym a otcom Ondrejom Púčekom. Počas nej vstúpili do tejto zložky ďalší piati členovia.

Po svätej omši sa účastníkom prihovoril direktor prešovskej komunity, ktorý priblížil posolstvo  hlavného predstaveného saleziánov na rok 2019, tzv. Strennu, ktorá znie: „Svätosť je aj pre teba.“ Okrem toho  ponúkol ďalšie podnety na premýšľanie, ale predovšetkým povzbudenie k intenzívnemu duchovnému životu.

Po ňom mali slovo hostia – Róbert Mruk,  prezident Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku, a Peter Kováč, sekretár svetového prezidenta Združenia exallievov. Priblížili nám fungovanie zložky v rámci Slovenska i sveta, plány do budúcna, odpovedali na vzniknuté otázky, ale predovšetkým nás povzbudili slovom i osobným zápalom a svedectvom. 

V druhej časti Jozef Pekľanský priblížil vývoj prešovskej bunky a reflektované boli aj postrehy od účastníkov, ktoré mali možnosť vyjadriť emailom pred konferenciou. Neopomenuli sa ani výzvy, ktoré vyplývajú z potrieb strediska. A práve o nich sa diskutovalo v skupinách pri obede. Zároveň to bol čas určený aj na vzájomné (a hlbšie) spoznávanie sa členov. Celé podujatie sa ukončilo blokom s informáciami o plánovaných udalostiach.

Konferencia bola pekným svedectvom o bohatstve spoločenstva. Každý z členov totiž prispel svojou „troškou“ (pomoc s prípravou, priebehom, občerstvením a v neposlednom rade osobným vkladom…), čo pomohlo k úprimnej rodinnej atmosfére. 

Veríme, že povzbudenie z tejto udalosti prinesie veľa ovocia v apoštoláte i v osobnej svätosti každého z členov. 

Lucia Dobrovičová