Darovať

2. cyklisticko pešia púť k Pustému kostolíku

Exallievi z Čiernej Vody spoločne s ďalšími členmi saleziánskej rodiny z okolia Bratislavy putovali dňa 26. mája k „Pustému kostolíku“ za hradbami malebného podkarpatského mestečka Svätý Jur.

Motív putovania na toto miesto spočíva v prepojení s Titusom Zemanom, ktorý podľa organizátora tejto púte don Luscoňa zvykol pri svojich návštevách rodného domu putovať okolo tohto kostolíka smerom do rodných Vajnôr. Slávnostným kazateľom bol tento rok delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach.