Darovať

Odišiel vzácny exalliev – senior

So zármutkom v srdci oznamujeme, že dňa 28. novembra 2019 si Pán povolal k sebe významného exallieva, bývalého predsedu exallievov – seniorov Ing. Jána Brichtu.

Bol vzácnym a významným človekom. Bol jedným z partie tých, čo utekali s donom Titusom Zemanom za hranice za štúdiom kňazstva, žiaľ neúspešne, a preto si veľmi veľa vytrpel. Bol väznený v Jáchymove , často a veľmi skúšaný pre svoju vieru, no ostal verný pánu Bohu aj donovi Boscovi.

Rozlúčka s ním sa uskutoční v piatok 6. decembra 2019 v Dóme sv. Martina v Bratislave. Telesné pozostatky zomrelého budú následne uložené do rodinnej krypty na Ondrejskom cintoríne v Bratislave. Za združenie exallievov prídu dať posledné zbohom prezident a sekretár združenia i delegát pre saleziánsku rodinu.