Darovať

Blahoslavení

Pýtaš sa snáď, čo znamená byť chudobný v duchu? kto je pyšný, nie je chudobný v duchu: teda pokorní je chudobní v duchu. Nebeské kráľovstvo je vysoko, ale kto sa ponižuje, bude povýšení (Lk 14,11)

Pýtaš sa, kto je tichý? Je to ten, čo sa nestavia proti svojmu Bohu, aj keď podľa spravodlivosti musí strpieť aj nejaké zlo. Budeš vlastniť zem, ak budeš patriť Bohu, ktorý stvoril nebo i zem

Plačúci sú tí, ktorí uverili, že pravé potešenie môže dať len Boh, a tak tí, čo milujú útechu, ktorá príde potom, teraz na zemi plačú

Hladní a smädní po spravodlivosti to sú tí, čo sa sýtia pokrmom a nápojom, pokrm je chlieb z neba (Jn 6,41) a tiež blízko máme prameň vody života (Ž 35,10)

Milosrdní sú tí, čo robia to, čo chcú, aby sa aj im preukázalo.

Ľudia čistého srdca uvidia Boha. Všetko sa pominie, keď uvidíme Boha. To je náš cieľ. Potom už nebudeme vidieť, ani robiť nič iné. Máme chcieť vidieť Boha, prosiť si, aby sme ho mohli vidieť, veľmi po tom túžiť.

(podľa sv. Augustín, Homília 53)