Darovať

Darujme úsmev – šiesty ročník dobročinnej zbierky exallievov

11. 11. – 6. 12. 2019

«Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36)


Drahí exallievi, priatelia, podporovatelia, dobrodinci!
Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku ponúka svojim členom, spolupracovníkom, sympatizantom a všetkým ľuďom dobrej vôle možnosť zapojiť sa už po 6. krát do sociálneho projektu Darujme úsmev. Jeho cieľom je konkrétnym skutkom lásky – štedrosťou a dobročinnosťou – pomôcť núdznym medzi nami.

Zbierku organizujeme v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a saleziánskou rodinou (FMA, VDB, Family Garden, Savio).

Okolo nás je veľa núdznych a veľa diel, kde sa dá pomáhať. Počas adventu sa chceme zamerať na diela našej saleziánskej rodiny, do ktorej aj my vďaka don Boscovi patríme a na diela SKCH.

Preto si Vás dovoľujeme touto formou osloviť a požiadať o pomoc pri podpore nášho projektu, ktorého cieľom je pomôcť konkrétnym ľuďom, konkrétnym rodinám, konkrétnym komunitám.

Zbierka Darujme úsmev ponúka štyri formy pomoci.

  1. Zbierka konkrétnych potrieb konkrétnych ľudí podľa formuláru: //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6KKqgzm3FlProTpxqJK5rSf-PUVObBwTAn7JpVJg4N2mYXg/viewform
  2. Shoeboxy – darčeky pre deti podľa pohlavia a veku vo formulári: //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdweMJOsHRUw3bguAc7mZ7k4ZF_KvsSLQxa2hhMvAPciLX6VA/viewform
  3. Finančná pomoc – ak by ste náhodou v predvianočnom zhone nestíhali nakúpiť veci zo zoznamu konkrétnych potrieb, môžete nám poslať ľubovoľnú sumu peňazí s Vašim želaním, ako s týmito peniazmi naložiť. Náš sekretariát sa postará o realizáciu Vašej požiadavky a všetko samozrejme zdokumentuje. Vaše peňažné príspevky môžete posielať na účet: 262 608 4575/1100, IBAN: SK1811000000002626084575. Do poznámky uveďte „darujme úsmev“ alebo konkrétny cieľ pomoci podľa zoznamu konkrétnych potrieb.
  4. Modlitbová podpora projektu – zahrňte núdznych i štedrých darcov do vašich modlitieb. Rovnako ako materiálnu pomoc potrebujeme aj požehnanie od Nebeského Otca, aby náš projekt mohol pomáhať a šíriť Jeho lásku.


Vaše dary a príspevky môžete priniesť osobne alebo poslať na adresu podľa zberného miesta vo formulári.
Kontakt pre viac informácií: Anna Baňasová, koordinátorka projektu +421 902 348 027darujme.usmev@exallievi.sk

Partneri projektu