Darovať

Dobrí kresťania a čestní občania

Don Bosco svojim chlapcom často hovoril: „Chcem, aby z vás boli čestní občania a dobrí kresťania.“ Tento jeho zdanlivo jednoduchý návod na život však v sebe ukrýva oveľa viac, než by sa nám mohlo na prvé počutie zdať.

Ako svoju vieru spojiť s aktívnou účasťou na živote spoločnosti? Pozvanie dona Bosca je aktuálne aj dnes. Ponúkame Vám možnosť vypočuť si reláciu z podcastov rádia Lumen alebo zakúpiť si brožúru, ktorú vydalo Vydavateľstvo don Bosca v roku 2020, ktorý je aj rokom 150 výročia od vzniku exallievov.


Archív relácie Viera do vrecka na rádiu Lumen – Čestní občania a dobrí kresťania

Viera do vrecka

29.8.2020 – Prvá časť
12.9.2020 – Druhá časť
19.9.2020 – Tretia časť

Kniha z vydavateľsva DB: Dobrí kresťania a čestní občania

Kniha Dobrí kresťania a čestní občania

Ukážka z knihy:

Don Bosco svojim chlapcom často hovoril: „Chcem, aby z vás boli čestní občania a dobrí kresťania.“ Tento jeho zdanlivo jednoduchý návod na život však v sebe ukrýva oveľa viac, než by sa nám mohlo na prvé počutie zdať. Don Bosco ním nadväzuje na hlbokú kresťanskú, ba i biblickú tradíciu, ktorá vždy držala v rovnováhe nebeské a pozemské, duchovné a materiálne súvislosti. Nedá sa oddeliť jedno od druhého. Ak by sme boli iba dobrí kresťania, ktorí sa modlia, postia, pristupujú k sviatostiam, a zároveň by sme boli ľahostajní a nezodpovední v práci a povinnostiach, nečestní v podpore spoločného dobra, bolo by to veľké protirečenie. Samozrejme, nestačí byť len vzorným občanom, angažovaným pracovníkom či úspešným podnikateľom. Božie zjavenie v evanjeliu nám ukazuje, že človek má vyšší cieľ, ktorý nemá svoje naplnenie iba tu na zemi. Téma, ktorej sa budeme v tejto brožúrke venovať, by nás mala definitívne vyliečiť z predstavy, že kresťanská svätosť je iba nejaká individuálna záležitosť.