Darovať

Exallievi pôsobia v Prešove už ako oficiálne stredisko

Prvá myšlienka o založení strediska exallievov aj v Prešove vznikla približne pred tromi rokmi, keď sa niekoľkí odchovanci saleziánov stretli s vtedajším vedením exallievov na Slovensku. Vstup k exallievom sa zdal byť vhodným poďakovaním za všetko, čo ako odchovanci saleziánov v Prešove prijali, i možnosťou pokračovať v žití odkazu dona Bosca teraz, v každodennom živote.

Čoraz viac Prešovčanov sa začalo stotožňovať s heslom „Z vďačnosti chceme dávať.“ Myšlienka postupne dozrievala a počas uplynulých dvanástich mesiacov naberala na intenzite. Odchovanci saleziánov v Prešove sa navzájom oslovovali, zisťovali záujem o členstvo v združení exallievov. Organizačne sa v zakladaní oficiálneho strediska najviac angažoval Jozef Pekľanský, ktorý v Prešove pôsobí ako regionálny zástupca exallievov. Prebiehali mnohé rozhovory s exallievmi aj so saleziánmi, ktorí pod vedením dona Martina Kačmáryho nápad nového strediska v Prešove privítali s otvorenou náručou. Za to im všetkým patrí veľké ďakujeme.

Don Bosco mal pekný zvyk zakladať nové diela vždy na sviatok Panny Márie, preto aj v Prešove padla voľba dátumu slávnosti na 8. decembra 2018, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tento deň bola na slávnostnej sv. omši o 18.00 hod. založené nové lokálna stredisko exallievov v Prešove. K exallievom vstúpilo 59 nových členov. Po prijatí dekrétov z rúk prezidenta exallievov Róberta Mruka sa novoprijatí exallevi s veľkou radosťou spoločne pomodlili modlitbu exallieva. Prijímanie prebehlo v rodinnej atmosfére, na slávnosť prišli okrem saleziánov aj saleziáni spolupracovníci a zástupcovia ADMA z Prešova.

Po svätej omši nasledovalo agapé pre všetkých prítomných. Agapé pokračovalo vzájomnými rozhovormi a občerstvením do neskorého večera. Okrem spomínaného prezidenta exallievov sa na slávnosti zúčastnili aj sekretár exallievov Michal Nemček a asistent prezidenta svetovej konfederácie exallievov Peter Kováč. Prešovskí exallievi v súčasnosti spolupracujú so saleziánmi napríklad ako animátori stretiek, tréneri futbalu, mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania, hudobníci na bohoslužbách, zúčastňujú sa modlitieb otcov, víkendov otcov s deťmi. Pomáhajú pri rôznych mimoriadnych akciách saleziánskeho strediska.

Hneď po slávnosti sa hlásili ďalší záujemcovia o vstup k exallievom, takže veríme, že dobré dielo bude v Prešove rásť. Don Bosco, vďaka!

Martina Homzová