Darovať

Exallievi spolu precestovali svet

Na dobrodružnú cestu okolo zeme sa vydali exallievi a ich rodinky počas šiesteho ročníka Víkendu silných zážitkov. Na najväčšej a najobľúbenejšej akcií opäť mohli zažiť zábavné, športové, relaxačné i duchovné aktivity.

V druhý októbrový víkend sa opäť po dvoch rokoch na tradičnom mieste v Častej – Papierničke, stretlo 140 účastníkov, z toho takmer 30 exallievskych rodín, 70 detí, niekoľko jednotlivcov, saleziáni, zástupca saleziánov spolupracovníkov aj špeciálny hosť. Z Ríma pricestoval don Tadeusz Rozmus, salezián z Poľska, hlavný radca hlavného predstaveného pre región strednej a severnej Európy, ktorý Slovensko navštívil v rámci vizitácie.

Malí i veľkí počas slnečného a teplého víkendu spoznávali kontinenty a rôzne krajiny. Páry počas manželskej cesty plnili najrôznejšie úlohy, premýšľali nad svojimi cestovateľskými snami, overovali vedomosti a napokon putovanie zakončili na romantickom rande. Deti spoznali krajiny vďaka animátorom v úvodnej scénke, ale i počas tvorivých dielní. Vyskúšali si napríklad aj katapult a strieľanie šípov z luku, ako na americkej prérií. Svoje masky, ktoré predstavovali nielen rozličné krajiny predviedli na večernom karnevale.

Účastníci využili rekreačné aktivity, ktoré zariadenie ponúka, ako napríklad minigolf, bazén, masáže a iné. Pozvanými hosťami boli aj kozmetičky, manikérka a pedikérka, ktoré boli počas soboty k dispozícií pre ženy. Muži si zatiaľ zahrali futbalový zápas.

Prednáška plná rád blahoslavenej Anky a dona Titusa, adorácia pred Sviatosťou i každodenná sv. omša posilnili ducha. Exallievov víkendom sprevádzali saleziáni don Jozef Luscoň, don Ivan Žitňanský a delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach.

Súčasťou víkendu bolo aj Valné zhromaždenie. Schválilo nové znenie stanov združenia, v ktorých sa doplnili pasáže napríklad o činnosti združenia. Okrem toho Valné zhromaždenie zvolilo nových členov Výkonného výboru združenia: Karola Poslucha, Petra Bilika a Miloša Čaladika. Predsedom VZ bol exalliev advokát Ján Dobák, ktorý sa podieľal aj na príprave podkladov k VZ.

O blaho všetkých prítomných sa postarali organizátori a animátori, ktorí venovali svoj čas deťom pri hrách, dielňach i v detskom kútiku pre najmenších. Sme radi, že šiesty ročník VSZ zvečnili na fotkách a videu chlapci zo saleziánskej SOŠ v Žiline, ktorí toto umenie študujú.