Darovať

Leto na Čiernej Vode – aj v čase korony sa dá budovať spoločenstvo

Aj keď leto roku 2020 kvôli korone neprialo organizovaniu hromadných akcií, ako exallievi z Čiernej Vody sme sa nedali, a s potrebnou opatrnosťou sme niečo spolu zažili.

1. Hneď prvou akciou bol ďalší ročník Rodinného tábora farnosti, tento rok premiérovo v Rodinkove v Belušských Slatinách. Druhý augustový týždeň sa stretlo zo desať rodín a za účasti nášho farského kňaza otca Cyrila Sitára nás spolu bolo až 75. Počas týždňa sme spolu pochodili všetky krásne miesta, ktoré ponúka okolie Rodinkova. Súľovské skaly, Manínska tiesňava, Mojtínska jaskyňa a neďaleké jazierko lásky nás naozaj očarili. Splav rieky Váh bol okorenený aj naozajstnou lodnou „dopravnou“ nehodou. Po večeroch sa nám obetavo venoval otec Viliam Mareta, či už v rámci duchovnej prednášky alebo počas spovedí pod hviezdnym nebom. Na kontrolu k nám zavítali aj dvaja saleziáni – don Jozef Luscoň, ktorý prijal aj pozvanie na splav a don Pavol Nizner. Bola to krásna akcia upevňujúca naše spoločenstvo.

2. V posledný augustový víkend sa 35 odvážnych „riekoplavcov“ zúčastnilo splavu rieky Hron, trasa už klasicky viedla zo Slovenskej Ľupče do Zvolena s prespaním v sudoch v kempe vo Vlkanovej. Vody bolo tentokrát dosť, stačilo kormidlovať s vetrom vo vlasoch. V rámci osláv SNP dokonca nad nami preletelo všetko, čo ponúka slovenské vojenské letectvo a mohli sme pozorovať aj zoskok parašutistov. V nedeľu nám obetavo priamo v kempe odslúžil sv. omšu direktor komunity saleziánov v neďalekej Banskej Bystrici don Jozef Špalek.

3. V sobotu 5. 9. 2020 sa konala v susedných Vajnoroch akcia nazvaná Miništrantská bodka za prázdninami. Na základe žiadosti don Luscoňa, hlavného organizátora, pomohli exallievi z Čiernej Vody so sladkými maškrtami, obsadením jednotlivých stanovíšť a dozorom. Zvlášť sa cení prvá upečená torta 15-ročnej budúcej exallievky.

4. A hneď potom v nedeľu 6. septembra sa po dlhej dobe konala pravidelná duchovná obnova exallievov u saleziánov vo Veľkom Bieli. Tentokrát „vďaka“ korone bola prednáška a sv. omša vo vonkajších priestoroch, vonku sa aj spovedalo a netradične sme boli bez spoločného obeda. Napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam bola účasť exallievov a ich rodín hádam najväčšia v celej histórii týchto stretnutí. Vidno, že nám chýbali tieto spoločné chvíľky.

Malé zamyslenie na záver. Ak sa pozrieme na všetky naše letné akcie, majú spoločnú jednu vec. Je to priam až rodinné spoločenstvo medzi nami exallievmi a saleziánmi. Na jednej strane na náš splav príde slúžiť sv. omšu aj nám doposiaľ neznámy salezián, ktorý po omši zotrvá na spoločných raňajkách a v živom rozhovore o našej bunke a exallievoch všeobecne. Na druhej strane na požiadanie saleziánskej rodiny vieme ihneď poskytnúť potrebnú pomoc. A to všetko v obojstrannej radosti zo spoločne strávených chvíľ. A práve v tejto symbióze vidíme zmysel našej existencie ako exallievov.

A ešte malý tip. V našej bunke sme v lete založili a veľkej popularite sa teší nová skupina na WhatsApp nazvaná „Bazár exallievi Čierna Voda“. Obsahuje všeličo – ponuky na samozber ovocia u niekoho v záhrade, darovanie alebo predaj za symbolickú cenu – hračky, bicykle, nábytok… Všetko, čo vám len napadne. Spoločný obchod pomôže obom stranám, odporúčame.

Karol Posluch