Darovať

Misijné dobrovoľníctvo môže byť životná výzva aj pre Teba

Kto je saleziánsky misijný dobrovoľník? Je to fenomén, ako to raz pekne vystihol jeden z nich. Mladý človek, ktorý opustí svoje pohodlie, svoje zaužívané „chodníčky“ a ktorý nájde odvahu vystaviť sa niečomu novému a nepoznanému. Spozná nových ľudí, kultúru, zvyky, potreby a možno popri tom všetkom spozná aj svoje iné „ja“, ktoré sa v prostredí chudoby i v každodennom nasadení v službe môže prejaviť. Misijné dobrovoľníctvo môže byť životnou výzvou aj pre Teba. Ak máš 20-30 rokov, máš výborné zdravie a fyzickú kondíciu, usiluješ sa žiť život pre druhých a máš zmysel pre spoločenstvo, môžeš sa prihlásiť do ročnej prípravy, ktorá pozostáva z 10 víkendových stretnutí. Výhodou je takisto znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka a skúsenosť s prácou s deťmi a mladými. Poslednou podmienkou je spolupodieľanie sa na finančných nákladoch, spojených s víkendovými stretnutiami, letenkou a potrebnými očkovaniami. 

Stačí, ak do 13.septembra 2019 vyplníš prihlasovací formulár. Prvé prípravné stretnutie sa uskutoční v termíne 20.-22.septembra 2019 v obci Ludrová (Ružomberok). Staň sa misijným dobrovoľníkom a pokračuj v diele, na ktorom pracovali už aj tí pred Tebou. Momentálne sú to piati dobrovoľníci – Veronika a Janka v Keni, Peter v Ekvádore a Majka a Mária v Tanzánii. Už čoskoro ich vystriedajú 10 mladí, ktorí 16.júna 2019 prijali misijný mandát počas slávnostnej omše v Dubnici nad Váhom. Viac o ich misii, zážitkoch a skúsenostiach si budeš môcť prečítať už čoskoro na našej blogerskej stránke www.dobrovolnici.saleziani.sk.