Darovať

Na púšti Boh dáva veľké dary (Ex 3,1)

Don Bosco

Keď Don Bosco mal povedať niečo na úvod do duchovných cvičení, ktoré si jeho spolubratia konali každý rok, často používal ako príklad postavu Mojžiša. „Mojžiš «uvidel» Boha na púšti a taktiež na púšti Boh daroval Izraelitom svoje najväčšie dary: desať príkazov, ohnivý stĺp, vodu zo skaly, mannu a toľko iných darov„.

Dnes

Moderný svet pohrdol tichom a púšťou. A aj mnoho kresťanov sa tomu prispôsobilo. Zostáva však stále v platnosti toto: Boh hovorí v tichu, Boh hovorí tam, kde my odstránime vonkajšie prekážky, ktoré nám znemožňujú vidieť jeho pôsobenie v našom živote. Mnohí hovoria, že Boh nekoná, nezasahuje, ale nevedia porozumieť, že to sú veci a postoje, ktoré im bránia vidieť jeho skutky v náš prospech. Ohnivý stĺp, oblak, zázračne prýštiaca voda z miesta, kde by sme nečakali, manna z neba – to všetko sa deje. Sme to len my, ktorí sa bojíme púšte, nejdeme tam a preto nič také nezažijeme.