Darovať

Noví exallievi, ceny Alberta Marvelliho i zahraniční hostia. O oslavách 20. výročia exallievov na Slovensku vie celý svet

Jubilejných 20 rokov oficiálneho pôsobenia združenia exallievov na Slovensku oslávili členovia združenia, širokej saleziánskej rodiny i priatelia dona Bosca v sobotu 22. júna 2019 v Šaštíne. Na ďakovnej púti sa stretlo viac ako 650 pútnikov. Väčšinu pútnikov priviezol špeciálny vlak, ktorý cestujúcich na oslavy do Šaštína nabral vo Vajnoroch a v Trnave. Na oslavách sa stretli členovia lokálnych stredísk z Prešova, Bardejova, Partizánskeho, Novej Dubnice, Piešťan, Čiernej Vody, Trnavy, z oboch stredísk v Bratislave, zo SOŠ v Žiline, bývalí študenti z GJB v Šaštíne i najstarší exallievi – seniori. Exallievov počas osláv sprevádzali aj niekoľkí saleziáni, sestry FMA, exallieve FMA, saleziáni spolupracovníci i členovia VDB a ADMA.

Počas slávnostnej svätej omše v bazilike, ktorú celebroval provinciál saleziánov don Jozef Ižold prijali exallievi do svojich radov ôsmich nových členov. Okrem šiestich exallievov boli prvýkrát v histórii do združenia prijatí aj dvaja priatelia dona Bosca, ktorí neprešli saleziánskou výchovou, avšak boli oslovení don Boscovou charizmou, sympatizujú so združením a zúčastňujú sa i na jeho aktivitách. „Exallievom, ktorí slávia 20. výročie prajem, aby v duchu dona Bosca šírili myšlienku viery, výchovy, budovania spravodlivej spoločnosti, aby boli prínosom pre svoje rodiny, ale aj pre celú verejnosť, pre Cirkev,“ poprial združeniu provinciál.

Po sv. omši sa program presunul na ihrisko vedľa baziliky a internátu, kde sa prítomní spoločne naobedovali. Exallievi po prvýkrát udeľovali ceny Alberta Marvelliho, prvého blahoslaveného exallieva. Laureátmi cien sa stali exallievi, ktorí sa špecifickým spôsobom pričinili o šírenie dobra v združení či v spoločnosti. Cenu za rozvoj združenia získal súčasný svetový prezident exallievov Michal Hort spolu s manželkou Martinou a Marek Slezák, dlhoročný bývalý prezident exallievov v s manželkou Janou. Cena za sociálne aktivity bola udelená Alexandre Mruk Papaianopol, iniciátorke adventného sociálneho projektu Darujme úsmev. V kategórii kultúra bol ocenený Michal Kĺč a za angažovanosť v spoločnosti si cenu prezval šéfredaktor denníka Postoj František Múčka. Cenu udelili exallievi aj pánovi Jozefovi Fríbortovi, ktorý sa v roku 1990 pričinil o tom, aby sa začali stretávať exallievi seniori a bol ich tajomníkom viac ako 20 rokov.

Členovia svetového výkonného výboru exallievov, ktorých mohli exallievi spoznať vo video-blahoželaniach už pred samotnými oslavami, sa prítomným prihovorili aj z pódia. Okrem svetového prezidenta Michala Horta a sekretára Petra Kováča sa osláv zúčastnil aj delegát hlavného predstaveného don Eusebio Muñoz, svetový pokladník a prezident maltských exallievov Bryan Magro, prezident španielskych exallievov Fernando Nuñez a generálny tajomník Ángel Gudiña. Pozvanie na oslavy prijali aj exallievi z Thajska a Anglicka. Hlavný predstavený saleziánov don Artime sa exallievom prihovoril prostredníctvom videa: „Vy máte vo vašom živote jednu veľmi vzácnu vec, nie len to, že ste boli v nejakom saleziánskom dome, to samo o sebe nie je také dôležité, dôležité je, že si vo vašich srdciach a vo vašom živote nesiete hlboké evanjeliové a saleziánske hodnoty, ktorým ste sa naučili a ktoré ste v saleziánskych domoch žili. Snažte sa byť neustále prítomní vo svete s veľkou schopnosťou vydávať svedectvo,“ znel pozdrav dona Artimeho.

Dospelým zaspievala Anna Hortová, deťom zas Miro Jílo. Jeho koncert zakončil program pre deti, ktoré sa zabávali na nafukovacích hradoch a na stanovištiach s animátormi z Čiernej Vody. Prítomní sa mohli oboznámiť so životopisom bl. Titusa Zemana s názvom Muž činu, ktorý napísal exalliev Michal Kĺč. Ako pamiatku na veľkolepé oslavy výročia združenia si účastníci odniesli USB s nahrávkou životopisu, ktorú v priestoroch Rádia Mária nahral don Ivan Žitňanský, a tiež spoločnú fotografiu všetkých prítomných zhromaždených na ihrisku do tvaru rímskeho čísla dvadsať.

Účastníci osláv 20. výročia mali možnosť v Šaštíne po prvýkrát ochutnať kávu DI BOSCo od exallievov pre exallievov. Za účasti zahraničných partnerov z Thajska a Anglicka sa na Slovensku prvýkrát predstavil tento medzinárodný projekt, ktorý prináša kávu od exallievov-farmárov aj na Slovensko.

Oslavy sa niesli v duchu vďaky za dary, ktoré skrze saleziánsku výchovu exallievi dostali. O týchto daroch hovoril aj súčasný prezident združenia Róbert Mruk, ktorý tiež zdôraznil túžbu a snahu exallievov z vďačnosti dávať… spoločnosti, komunitám, v ktorých žijú, mladým i samotným saleziánom.

Reportáž, ktorú počas osláv natočila TV Lux si môžete pozrieť tu: //www.tvlux.sk/archiv/play/20908

Video z odovzdávania cien nájdete tu: https://youtu.be/8AV-4vT9s6s

Videá s blahoželaniami členov saleziánskej rodiny zo Slovenska i zo zahraničia nájdete na Youtube kanáli exallievov: //www.youtube.com/channel/UCFP6QwLcxuP91srIuvtDN6Q a na Facebooku: //www.facebook.com/exallievidonbosca/.

Blahoželanie od hlavného predstaveného saleziánov dona Artimeho si môžete pozrieť tu: //www.youtube.com/watch?v=X7fRL65aj9s

O oslavách napísali aj na web saleziánov: //saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/2802-slovenski-exallievi-oslavili-20-vyrocie.

O exallievoch sme pri príležitosti 20. výročia rozprávali aj v Rádiu Mária. Rozhovor si môžete vypočuť tu: //www.radiomaria.sk/archiv/rozhovory-zo-studia

Fotograf: Lukáš Mráz, Róbert Chovanec
Kamera: Róbert Chovanec