Darovať

Nuž odpusť hriech tomuto ľudu podľa svojho milosrdenstva“ (Num 14,19)

Don Bosco

V Num 14, 10-19 si môžeme prečítať o dramatickej vzbure ľudu proti Mojžišovi a teda aj proti Božím plánom. Mojžiša chcú ukameňovať. On však namiesto toho, aby sa bránil alebo ich presviedčal, modlí sa k Bohu a prosí o milosrdenstvo pre nich. Toto je hlboká myšlienka, ktorá sa predkladá v obežníku O trestoch, ktoré sa majú uplatňovať v saleziánskych domoch, kde sa píše:

  • Chcel by som, aby každý salezián, keď sa stretne s problematickými chovancami bol vždy ako Mojžiš, ktorý sa usiluje utíšiť spravodlivý Boží hnev voči svojmu ľudu.
  • Buďte rázni vo vyžadovaní dobra a v zabránení zla, ale vždy láskaví a múdri; buďte vytrvalí, ale milí a uvidíte, že Boh vás urobí pánmi aj menej poslušných sŕdc.

Dnes

Tento výchovný postoj nestráca na svojej aktuálnosti. Mnohokrát sa výchova opierala len o tresty a prísnosť, s nádejou, že vzdorovitý chovanec napokon pochopí. Pre každú kresťanskú výchovu je potrebná modlitba príhovoru, v ktorej sa zastávame tých, ktorí konajú zlo, ba konajú ho aj proti nám. Veď aj Mojžiša išli ukameňovať. Veľkosť Mojžiša, a aj naša, spočíva v tom, že nehľadíme na seba a vieme sa postaviť medzi tých, ktorých máme na starosti a Boha. Iba on môže zmeniť srdcia – svojou milosťou a my k tomu môžeme pridať našu trpezlivosť, láskavosť a nezištnosť. Lebo keď sa hneváme na priestupky, nie je v tom veľa nášho egoizmu?