Darovať

„More a pobrežie“: seminár na Malte

V dňoch 13. až 18. septembra 2022 sa uskutočnil v saleziánskej škole St.Patrick´s v Slieme na Malte seminár „More a pobrežie: zdolanie stresu, úzkosti a smútku“. Jednalo sa o pokračovanie projektu, ktorého prvá časť sa uskutočnila v apríli 2022 na Slovensku za účasti exallievov z Belgicka, Malty, Talianska a samozrejme zo Slovenska. Stretnutie bolo o to viac výnimočné, že na celom projekte osobne partecipoval svetový prezident Združenia exallievov a priateľov dona Bosca pán Bryan Magro.

Aké lepšie miesto, ak nie ostrov Malta, mohol byť zvolený na prehĺbenie témy návratu k duševnej rovnováhe po zážitkoch stresu, úzkosti alebo bolesti pre mladých ľudí (počas pandémie sme si prešli touto cestou skoro všetci a aktuálny vojnový stav v našom susedstve nás vyzýva byť stále v strehu) a to všetko prostredníctvom aktivít organizovaných na prímorských alebo jazerných miestach v kontakte s vodou a prírodou? Prostredie, ktoré nás obklopuje, určite ovplyvňuje našu psychickú pohodu: blízkosť mora, jazera alebo rieky – jednoducho prítomnosť vody, ktorá je symbolom života – a ktorá svojou povahou navodzuje pocit pokoja a vyrovnanosti, môže podporiť aj mladých ľudí pri hľadaní vlastnej rovnováhy, ich vlastného vnútorného rozmeru a to všetko dokonca aj po stresujúcich alebo traumatických udalostiach (napr. skúsenosť s pandémiou alebo vojnou, nemožnosť sa stretávať s priateľmi, sociálna izolácia, smútok, ktorý tieto nečakané udalosti spôsobili).

Skupina sociálno-pedagogických pracovníkov zo štyroch európskych krajín našla práve na Malte ideálne prostredie na porovnanie svojich skúseností, zapojenie sa do množstva aktivít a na vypracovanie manuálu resp. súboru nástrojov a osvedčených postupov, ktoré boli hlavným cieľom projektu. Je zrejmé, že väčšina aktivít sa odohrávala vonku, na pláži alebo priamo v mori, vrátane kanoistiky, paddleboardu, meditácie a mnohých ďalších, sme na vlastnej koži zažili výhody, ktoré môžu šport a voľnočasové aktivity pri mori okamžite priniesť každému z nás.

Koncom novembra sa uskutoční v Prešove posledná časť projektu na slovenskej národnej úrovni, kde budú predstavené jednotlivé terapeutické aktivity a taktiež manuál, ktorý sme spoločne s exallievmi z ďalších účastníckych krajín vypracovali počas tohto projektu.

 Autorka: Alexandra Mruk Papaianopol