Darovať

Odkaz dona Bosca žije v jeho odchovancoch aj po 150 rokoch

Dielo odchovancov saleziánov po celom svete oslavovalo 24. júna 2020 jubilejných 150 rokov. Presne toľko času uplynulo odkedy Carlo Gastini daroval don Boscovi v mene jeho prvých odchovancov kávovú súpravu k jeho meninám a z vďaky za jeho obetavú výchovu. Podobné gesto iniciovali exallievi aj teraz – symbolicky po 150 rokoch dostal dar don Artime.

Nepriaznivá mimoriadna situácia a opatrenia súvisiace s koronavírusom síce znamenali zrušenie alebo presunutie spoločných celoslovenských i celosvetových osláv, no individuálnym oslavám v strediskách exallievov to nezabránilo. Radosť z dedičstva dona Bosca v srdciach jeho odchovancov a z bohatstva 150 ročnej tradície bola rovnako veľká. 

Vo viacerých strediskách na Slovensku sa z príležitosti výročia konali slávnostné sväté omše. Exallievi zo Žiliny dokonca podnikli víkendové stretnutie rodín spojené s obnovou školskej kaplnky, o ktorú sa starajú.

V Prešove oslavy sprevádzala radosť z prijatia piatich nových členov do združenia. „V marci sme kvôli vírusu nemohli uskutočniť našu plánovanú konferenciu, preto sa nám po sv. omši prihovoril aj direktor miestneho strediska Ján Jakubov SDB, ktorý nám „dal ochutnať“ niekoľko myšlienok z komentára k heslu hlavného predstaveného saleziánov na rok 2020. Výzvu hesla, mimoriadne aktuálneho práve pre exallievov, sa budeme snažiť rozmieňať na drobné a s pokorou sa ho snažiť žiť v každodennosti,“ hovorí aktívna členka strediska exallievov v Prešove Lucia Jurková.

V Bardejove chceli spojiť oslavy aj s činnosťou užitočnou pre stredisko, a tak sa po sv. omši pustili do brigády okolo kostola a saleziánskeho domu. Oslavy zakončilo spoločné pohostenie, opekanie a hry pre deti i dospelých. „Keďže cieľom exallievov je byť soľou zeme a svetlom sveta, byť na pomoc saleziánom a niesť ducha dona Bosca do sveta, aj takto sme chceli prejaviť našu vďaku saleziánom za ich starostlivosť o naše deti, o  mladých, o rodiny a o celú farnosť tu v Bardejove,“ vysvetľuje Mária Varmusová.

Oslavné sv. omše sa slúžili aj na západe. V deň sviatku v kostole na Čiernej Vode slúžili slávnostnú svätú omšu pán farár otec Cyril, saleziáni z Veľkého Bielu a Bratislavy don Jozef Luscoň a don Pavol Nízner i delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach. „V krásnej homílii nám don Grach priblížil dotyk Boha v živote dona Bosca. Okrem slávenia tohto výročia, sme prijali medzi nás najmenšieho kresťana, synčeka pána prezidenta, malého Sebastiána Róberta Titusa Mruka. Po obrade sme mali malé, no o to rodinnejšie agapé pred kostolom,“ vďačne konštatuje farníčka z Čiernej Vody Martina Bieliková.

„Príbuzní a známi Zachariáša a Alžbety si kládli otázku: Čo len bude z tohto chlapčeka? Mne sa to tak spája,“ hovorí don Grach v odkaze pre rodinu exallievov, „a pri uvažovaní nad týmto výročím som si položil otázku: Čo len bude z tohto hnutia odchovancov na Slovensku? Pevne verím, že toto maličké a zatiaľ nenápadné spoločenstvo bude rásť a najviac si želám, aby malo schopnosť radostne a jednoducho žiť kresťanské hodnoty v duchu dona Bosca a pritiahnuť do svojich radov všetkých, ktorí chcú podporiť výchovné dielo dona Bosca na Slovensku. Veľmi túžim, aby boli schopní prijať medzi seba všetkých, aj tých vzdialených od viery, stačí len, že ich Duch otvoril k práci pre dobro mladých. A takto sa im nenápadne otvoria dvere ku Kristovi.“

Svetová konfederácia exallievov, ktorá pôsobí vo viac než 100 krajinách sveta musela oslavy pre pandémiu zrušiť alebo presunúť, no v deň sviatku exallievov sa rozhodla zopakovať ďakovné gesto spred 150 rokov. Súpravu kávy a šálok dostal súčasný „don Bosco“ don Ángel Fernández Artime. Symbolický obrad sa konal na konci svätej omše, ktorú hlavný predstavený celebroval v bazilike Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Don Artime poďakoval exallievom za ich činnosť vo svete a odkázal: „Keď sa na vás pozeráme, spomenieme si na všetko dobro, ktoré sa deje vo svete v saleziánskej prítomnosti. Pretože vieme, že mnohým chlapcom a dievčatám príchod do saleziánskeho domu pod vedením Panny Márie zmenil život.“

Angažovanosť exallievov doma i vo svete svedčí o tom, že blízkosť a vzájomná vďačnosť medzi saleziánmi a tými, ktorí dostali výchovu podľa preventívneho systému, sú v súčasnosti živé a hmatateľné rovnako ako pred 150 rokmi.

Autor: Simona Hrabošová

Fotografie: archív exallievov, Svetová konfederácia exallievov dona Bosca