Darovať

Dar od exallievov obnovený – po 150 rokoch ho dostal dnešný „don Bosco“

25. júna 2020

(Z anglického originálu: //www.infoans.org/en/sections/news/item/10699-rmg-after-150-years-the-gift-of-the-past-pupils-is-renewed-to-today-s-don-bosco)

(ANS – Rím) – Rovnako ako Carlo Gastini, ktorý vyjadril postoj všetkých exallievov oratória don Bosca a daroval kávové šálky svätcovi mladých 24. júna 1870, tak aj včera, 24. júna 2020, na deň 150. výročia tejto pocty, darovali zástupcovia exallievov don Bosca otcovi Ángelovi Fernándezovi Artimemu súpravu kávových šálok sprevádzanú slovami úprimnej vďaky.

Symbolický obrad sa konal na konci svätej omše, ktorú hlavný predstavený celebroval v bazilike Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Vito Gentili, saleziánsky exalliev a spolupracovník pri mnohých iniciatívach, ktoré sa konajú „u Najsvätejšieho Srdca“ v Ríme, kde sa nachádza Hlavný dom saleziánov, povedal v presbytériu kostola v mene všetkých exallievov na celom svete:

„Osobnosť don Bosca je fascinujúca a vás [otca Artimeho] vnímame ako jeho nástupcu. Cítime vašu blízkosť a povzbudenie smerom k nám. Ďakujeme vám za množstvo iniciatív na posilnenie saleziánskej rodiny, za vašu energickosť, činnosť, modlitbu a svedectvo. Oslávte tento sviatočný deň! Uisťujeme vás o našej spolupráci, našich modlitbách a našej nesmiernej láske!“ povedal nakoniec.

Následne sa následníkovi dona Bosca poďakoval Biagio Narciso, právnik z mesta Caserta, ktorý sa nedávno stal členom Svetovej rady Konfederácie exallievov ako zástupca Mladých exallievov (GEX) Európy. Toto poďakovanie v súlade so saleziánskou tradíciou nie je samoúčelné, ale malo v sebe aj prvok solidarity. K šálkam totiž exallievi darovali aj kávu z projektu „DI BOSCo – káva exallievov“. „Je to projekt,“ pripomenul všetkým, „ktorý je založený nielen na kvalite vyrobenej kávy, ale aj na kvalite ľudí, ktorí ju vyrábajú a s ktorými spolupracujeme. Zmes Gastini vychádza zo spolupráce podnikateľov – exallievov z Európy a Ázie, vďaka čomu vznikol celosvetový projekt.“ Predaj kávy a šálok vyrobených pre toto výročie v obmedzenej edícii 150 kusov bude slúžiť na podporu vzdelávacích a sociálnych projektov exallievov v Amerike, Afrike a Ázii.

Za seba hlavný predstavený rovnako odpovedal slovami, ktoré vychádzali priamo zo srdca, ako otec a zjednocujúca osoba saleziánskej rodiny:

„Ďakujem všetkým exallievom z celého sveta! Keď sa na vás pozeráme, spomenieme si na všetko dobro, ktoré sa deje vo svete v saleziánskej prítomnosti. Pretože vieme, že mnohým chlapcom a dievčatám príchod do saleziánskeho domu pod vedením Panny Márie zmenil život.“

A nakoniec dodal: „Keď myslím na exallievov, hneď si spomeniem na milióny chlapcov a dievčat, ktorých máme všade, kde pôsobíme, a hovorím si: musíme im dať to najlepšie, čo v sebe máme, pretože jedného dňa z nich budú exallievi, tak ako tí, ktorých máme dnes. Poďme ďalej, poďme dopredu, stále v spojení s don Boscom!“

Blízkosť, láska a vzájomná vďačnosť medzi saleziánmi a tými, ktorí dostali výchovu podľa preventívneho systému, sú v súčasnosti živé a hmatateľné rovnako ako pred 150 rokmi.

(Preklad: Branislav Húska; foto: infoans.org)