Darovať

Plánované aktivity 2022/2023

Milí naši exallievi a priatelia dona Bosca, toto sú naše plány na najbližšie obdobie.

Do pozornosti Vám dávame hlavne dve väčšie celoslovenské podujatia a to stretnutie Predsedníctva nášho združenia, kde je vítaný každý jeden člen (záujemcovia môžu pre viac info kontaktovať sekretára Michala Nemčeka).
Členovia výkonného výboru sa rozhodli neorganizovať štandardne tento rok Víkend silných zážitkov, ale aby sme neboli ukrátení o toto obľúbené podujatie, plánujeme zorganizovať stretnutie všetkých exallievov Family day v máji 2023 v Žiline.

Všetky naše spoločné aktivity, či už celoslovenské alebo lokálne, budeme organizovať v optike blížiacej sa storočnice príchodu saleziánov na Slovensko.


Zoznam aktivít

 • 4.9.2022 – Duchovná obnova vo Veľkom Bieli – začiatok o 9:30. Kazateľ don Marián Peciar – Téma: „Boží sen“ – začiatok príprav na storočnicu príchodu saleziánov na Slovensko
 • 13.-18.9.2022 – účasť našich zástupcov na Erazmus+ projekte: Sea & Coast, Lake & Shores: Conquering Stress, Anxiety and Grief na Malte
 • 15.10.2022 Predsedníctvo Združenia v Žiline
 • 11.11.2022 – 6.12.2022 „DARUJME ÚSMEV“ – spoločný celoslovenský sociálny projekt exallievov na pomoc núdznym ľuďom okolo nás
 • 11.12.2022 – Duchovná obnova vo Veľkom Bieli – začiatok o 9:30. Účasť potvrdil otec provinciál saleziánov don Peter Timko. Počas svätej omše budeme slávnostne prijímať do Združenia nových členov.
 • December 2022EU projekt Digital Marketing and Unemployed Youth  záujemcovia o túto tému a účasť na projekte sa môžu prihlásiť mailom na sekretar@exallievi.sk
 • 31.1.2023 – Oslava dona Bosca s exallievmi seniormi v BA
 • Máj 2023 – Family Day Žilina – stretnutie všetkých exallievov SR
 • 24.5.2023 – Oslava sviatku Panny Márie Pomocnice Bosca s exallievmi seniormi v BA


Pozývame Vás aj na naše podujatia v strediskách:

 • 24.9.2022 Duchovná obnova Žilina – 15:30
 • 25.9.2022 Výstup exallievov na Kriváň
 • 5. výročia blahoslavenia dona Titusa
  • 9. 2022 – svätá omša o 18.30 vo Vajnoroch s otcom provinciálom don Petrom Timkom a kazateľom vicepostulátorrom kauzy blahorečenia don Jozefom Slivoňom. Po svätej omši prednáška dona Slivoňa o nových faktoch zo života blahoslaveného dona Titusa Zemana.
  • 10.2022 slávnostná svätá omša o 10.30, na ktorej bude hlavným celebrantom metropolita, otec arcibiskup Stanislav Zvolenský
 • 1.10.2022 v oratóriu v Prešove.
  • 15:30 hod. sv. omša s prijímaním nových členov. Po sv omši je plánované agapé, neformálna debata, neskôr práca v malých skupinách, kde by sme sa zamysleli nad ďalším smerovaním nášho združenia v Prešove.


Pozývame Vás duchovne sa obohatiť aj témami a myšlienkami nášho delegáta don Pavla Gracha tu na webe alebo fb skupine združenia.