Darovať

Hovor Pane, tvoj sluha počúva (1Sam 3,9-10)

Don Bosco

Tento výrok z Písma don Bosco veľmi často spomínal. Ten, ktorý ho viedol, don Cafasso sa tiež podobal na mladého Samuela, keď hovorí Bohu takto: Zasväcujem ti Pane svoju vôľu, nechcem nič iné, len to, čo ty chceš, tvoja vôľa nech aj mojou. Môj Bože, všetky dni, ktoré mi ešte dáš tu na zemi chcem pracovať, zo všetkých mojich síl chcem byť v tvojej službe. Daj mi vedieť, čo odomňa chceš, ako a kde to chceš. Hľa, tu som, nič si nenechávam, bez výnimky som tu na každý tvoj pokyn. Hovor Pane, ale hovor tak, aby som mohol rozumieť, aby som o všetkom, čo budem robiť mohol povedať: to je to, čo Boh chce odo mňa.

V životopise Františka Besucca don Bosco píše: náš František sa tak zapálil láskou k Bohu, že si už neželal nič iné na tomto svete, len plniť jeho svätú vôľu. V okamihu sv. prijímania sa cítim vytrhnutý zo seba, rozprávam sa s Ježišom a hovorím mu: Hovor Pane, tvoj sluha počúva. (Životopis Františka Besucca, 67)

Keď sa nachádzaš v pochybnostiach, opakuj si často: Hovor Pane, aby ťa tvoj sluha mohol poslúchnuť, radí don Bosco mladým v knižke Zaopatrený mladík. Podobne aj vtedy, keď sa rozhoduje o svojom povolaní.

Don Bosco predstavuje svojim saleziánom Samuela ako vzor poslušnosti s osobitným dôrazom na to, že bol ochotný tri krát v noci vstať a bol pohotový poslúžiť.

Dnes

Súčasný svet predkladá ako jednu z najväčší hodnôt možnosť človeka robiť si nezávisle, podľa svojej vôle. Plnenie príkazov sa považuje za niečo podradné a ponižujúce. Zaiste kresťanská spiritualita v niektorých prípadoch išla aj do veľkých extrémov, keď sa poslušnosť predstavovala ako totálne zničenie svojej vôle. Dôležitým úsilím kresťana v súčasnosti je spájať podriadenosť a tvorivosť. Potrebujeme porozumieť, že v službe je možné byť kreatívny. A predovšetkým netreba zabúdať, že naša poslušnosť by sa mala viazať na Pána, ktorého milujeme a ktorý miluje nás. Základom poslušnosti je vzťah lásky. Kde niet lásky, tam sa poslušnosť stáva otroctvom

Hľadám to, čo Boh chce, alebo iba to, aby som ho prosil o to, čo chcem ja?

Verím, že Božia vôľa je láska alebo sa len bojím, že Boh zosiela na mňa svoje skúšky?

Učím svoje deti len „modliť sa“ bez toho, aby hľadali Božiu vôľu pre svoj život?