Darovať

Pozvánka na Valné zhromaždenie 14. 10. 2023

Milí exallievi a priatelia dona Bosca na Slovensku,

aj touto cestou Vás chceme v mene výkonného výboru pozvať na blížiace sa valné zhromaždenie, ktoré bolo zvolané na sobotu 14. 10. 2023 a uskutoční sa v Žiline. Tento rok bude valné zhromaždenie spojené s voľbou nového vedenia nášho Združenia, ktoré ho bude viesť počas najbližších šesť rokov. Budeme voliť členov výkonného výboru, prezidenta a viceprezidentov.

Valné zhromaždenie, ako aj kandidatúra do služby združenia sú otvorené všetkým členom podľa našich stanov. Každý prítomný člen má pri splnení podmienok uvedených v stanovách právo voliť a v prípade záujmu zo strany ostatných členov aj byť zvolený. Prevzatie pozície vo výkonnom výbore je službou združeniu, ktoré je súčasťou don Boscovej saleziánskej rodiny a nie čestným titulom alebo snahou o moc.

Prikladáme Vám pravidlá pre kandidátov a volebný formulár, ktorý v prípade Vášho záujmu pridať ruku k dielu, je potrebné doručiť do 14. 09. 2023 na adresy uvedené v pravidlách.

Pozývame Vás na tento spoločný moment, kedy sa okrem volieb budeme venovať aj spoločnej vízii pre naše celoslovenské združenie.

S prianím požehnaných dní

Michal Nemček, sekretár              Róbert Mruk, prezident            don Pavol Grach, delegát